11 februari 2022 XXX WERELDDAG VAN DE ZIEKEN

Gepubliceerd 1 februari 2022 - 09:11

11 februari is de verjaardag van de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous. Dertig jaar geleden richtte de heilige Johannes Paulus II de Werelddag van de zieken in op deze dag van de plechtigheid van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes om het volk van God, de katholieke gezondheidsinstellingen en de burgerlijke samenleving te sensibiliseren voor aandacht ten aanzien van de zieken en allen die zorg voor hen dragen.

De XXXste Werelddag voor de zieken zal niet kunnen plaatshebben in Aréquipa, in Peru, zoals voorzien was, omwille van de pandemie. Hij zal plaatshebben in de Sint-Pietersbasiliek, in het Vaticaan. Het thema dat gekozen is voor deze Dag is: « Wees barmhartig, zoals uw hemelse Vader barmhartig is. » Paus Franciscus herinnert er ons aan dat : « de grootste getuige van de barmhartige liefde van de Vader ten aanzien van de zieken zijn enige Zoon is ».

HET LIJDENDE LICHAAM VAN CHRISTUS AANRAKEN

De boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag voor de zieken wil een vertroosting zijn voor de zending van de hospitalier, de zending van onthaal en begeleiding van de zieken in Lourdes. De Paus herinnert eraan : « De zieke is altijd belangrijker dan zijn ziekte en daarom mag geen enkele therapeutische benadering het luisteren naar de zieke verwaarlozen ». Lourdes is een plaats waar de allerkleinsten, de zieken en de lijdende mensen beluisterd en begeleid worden. « Hoe kunnen we in dit verband niet denken aan de vele zieken die tijdens deze pandemie in eenzaamheid hebben geleefd », roept Franciscus ons op.
Talloos zijn de getuigen die de woorden van de Paus hier in Lourdes vlees en bloed doen worden : « Zelfs wanneer het niet altijd mogelijk is om genezing te schenken, het is altijd mogelijk verzorging te bieden, en troost, het is altijd mogelijk om een nabijheid te laten gevoelen die veeleer blijk geeft van belangstelling voor de persoon dan voor zijn pathologie. »

DE PASTORALE BARMHARTIGHEID/ AANWEZIGHEID EN NABIJHEID

Op 11 februari viert Lourdes Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Dit jaar worden de bedevaartdirecteurs, de voorzitters van de Hospitaliteiten, artsen, verzorgend personeel en alle vrijwilligers die zich bezighouden met het vervoer en de verzorging van zieke mensen, uitgenodigd om vanaf 10 februari naar Lourdes te komen of zich on-line te verbinden met Lourdes om het bedevaartseizoen 2022 voor te bereiden. Zij stellen alles in het werk opdat de kleinsten, de zieken, de lijdende mensen bij de grot van Massabielle kunnen komen en er hun intenties neerleggen.

Met de Paus willen wij al deze goede vrijwilligers bemoedigen : « Dierbare zorgverleners, uw dienstwerk bij de zieken, verricht met liefde en bekwaamheid, overstijgt de grenzen van het ‘beroep’ zodat zij een ‘zending’ wordt. Uw handen die het lijdende lichaam van Christus aanraken, kunnen een teken worden van de barmhartige handen van de Vader. »Moge Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, heil van de zieken, ons steun bieden in de zending die on sis toevertrouwd.