11 februari : Eerste verschijning vn Maria aan Bernadette Soubirous – Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Gepubliceerd 24 januari 2022 - 11:07

Op 11 februari 1858 beleeft een jong meisje een onverwachte ontmoeting die haar hele leven en dat van haar dorp zal veranderen : « Ik zag een dame, in het wit gekleed : zij droeg een wit kleed, ook een witte hoofddoek, een blauwe ceintuur en een gele roos op elke voet. » Bernadette maakt een kruisteken en bidt het rozenkransgebed samen met de Dame.

« De aanvang van een ontmoeting is vaak raadselachtig. Wat kunnen we zeggen over de eerste verschijning waar er alleen maar stilte is? God openbaart zichzelf in de geschiedenis van de mensen. Terugkijk op de stichtende gebeurtenis van de bedevaarten in Lourdes.
Er is armoede in het cachot. Er is geen hout meer… Wanneer ze zich op die 11de februari naar Massabielle begeeft, is Bernadette er zich niet van bewust dat op weg is naar God. Wat ze niet weet, is dat dat ze is uitverkoren. In de harde noodsituatie van haar dagelijkse leven komt Onze-Lieve-Vrouw haar tegemoet en wacht haar op voor een ontmoeting, een oproep, een zending. Zo werden, in het Evangelie, ook de Apostelen geroepen te midden van hun visserboten en hun netten (Mt 4, 18-22).
Ook voor ons is het dagelijkse leven, op het werk, in het gezin, in ons dorp of onze buurt de plaats waar God ons voorafgaat, ons vergezelt, de plaats waar we ons geloof beleven. En de keuze van Maria is ook die van de Kerk : de keuze, de voorkeur voor de armen. » (Simples regards sur Bernadette et le message de Lourdes, P.55, Michel de Roton rector van het Heiligdom 1971-1977 en 1993-1997)

PROGRAMMA VAN HET FEEST VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES – 11 FEBRUARI 2022

Donderdag 10 februari
20h15 : Muzikale ode met de ‘petits chanteurs à la Croix de Bois’
21h00 : Mariale lichtprocessie.

Vrijdag 11 februari
10h00 : Internationale Mis gevolgd door het Angelus aan de Grot met de evocatie van de eerste verschijning van de Maagd Maria aan Bernadette.
15h30 : rozenkransgebed in het Frans aan de Grot met de ‘petits chanteurs à la Croix de Bois’
17h00 : Eucharistische processie en zegening van de zieken.
21h00 : Mariale lichtprocessie met de ‘petits chanteurs à la Croix de Bois’.

Laten we – op weg naar 11 februari – verenigd blijven in gebed
Noveengebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes van 3 tot 11 februari 2022

Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
met ons hart vol vertrouwen
keren wij ons tot u.

U die bent verschenen aan Bernadette
in de rotsholte van Massabielle op 11 februari 1858
om haar uw naam te openbaren en haar tot uw Zoon te voeren,
schenk ons de genade dat we het Geloof bewaren,
dat we standhouden in de Hoop en leven in Liefde.

Geef, Moeder van alle genade, vrouw van hoop,
dat we in deze tijden die zo moeilijk zijn voor de wereld,
blijven voortgaan op de weg van het Evangelie.

Geef dat uw bescherming ons,
te midden van de beproevingen van onze tijd,
de lichtende tekenen doet ontwaren van de aanwezigheid van God in ons leven.

Heel bijzonder bevelen wij u alle mannen en vrouwen aan
die lijden en ongerust zijn,
die zich kwetsbaar en wanhopig voelen.

Wij bidden u voor allen van wie wij houden
en voor allen van wie wij nog niet genoeg houden.

Wij vertrouwen u de Kerk toe en haar herders:
moge Christus altijd grondsteen zijn waarop ze de steun vinden
om de Blijde Boodschap van het Heil te verkondigen.

Wij bevelen onszelf toe, Maagd Maria,
aan uw moederlijke bescherming.
Amen.

Elke dag een tientje van het rozenkransgebed en drie maal de aanroepingen :
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons
heilige Bernadette, bid voor ons
Mis en communie, bij voorkeur op 11 februari

Van 10 tot 12 februari 2022, zullen de « Dagen van Lourdes » in het Heiligdom in tegenwoordigheid of on-line de 850 internationale medewerkers voor de bedevaarten (bedevaartdirecteurs, voorzitters van de hospitaliteiten, beroepsmensen in het religieus toerisme, partners van het Heiligdom) samenbrengen.