Mgr Brouwet prenant la parole pour les 20 ans de l'Accueil Notre-Dame

U bent hier

20 jaar Ziekencentrum Notre-Dame in het Heiligdom van Lourdes

Les 20 ans de l'Accueil Notre-Dame, le 22 mai 2017

Op maandag 22 mei 2017 vierde het ziekencentrum Notre-Dame zijn 20e verjaardag. Een mooie gelegenheid om de verantwoordelijken van toen en de ontwerpers van dit unieke logies voor zieken en mensen met een beperking te ontmoeten.  

Het gebeuren

Lourdes ontvangt jaarlijks duizenden zieke pelgrims. Het ziekencentrum Notre-Dame, gelegen op de rechteroever van de Gave en in het domein van het Heiligdom, helpt zieken en mensen met een beperking hun bedevaart in de beste omstandigheden beleven. Het ziekencentrum werd gebouwd in 1997. Ter gelegenheid van de 20e verjaardag werd door de directeur van het centrum, François Labadie, een ontmoeting georganiseerd, waarop een van de architecten van toen, André Grésy, aanwezig was, maar ook Mgr. Nicolas Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, Mw. Josette Bourdeu, huidig burgemeester van de Mariastad, talrijke verantwoordelijken van toen en heel wat vrienden.

In zijn gelegenheidstoespraak beschreef Mgr. Brouwet het ziekencentrum Notre-Dame in vijf woorden:

  1. Harmonie, om te verwijzen naar de perfecte integhratie van de site in het Heiligdom.
  2. Helderheid, verwijzend naar het vele glas dat het licht binnenlaat (wat niet onbelangrijk is voor een bedevaartsoord).
  3. Dienstbaar, om eer te brengen en dank te zeggen aan het personeel, maar ook aan de ziekenhelpers die er elkaar opvolgen, voor het geluk van de mensen die er komen logeren.
  4. Vreugde, sprekend over deze die wordt geleefd en gedeeld door alle gasten.
  5. Foto's, het belang onderstrepend van de grote foto's in wit en zwart die de muren van het gebouwen opfleuren: zij stellen illustere gasten voor, zoals paus Johannes Paulus II en Zuster Emmanuel. Zij geven een ziel aan deze plek.

Na de toespraak trokken alle aanwezigen naar een van de terrassen van het ziekencentrum Notre-Dame voor de traditionele “familiefoto”.

Belangrijk! Er werd een speciaal dankwoord gericht aan alle donoren en weldoeners van het Heiligdom van Lourdes, die met hun giften en edelmoedigheid ook hebben bijgedragen om dat ziekencentrum te zien ontstaan.

Een beetje geschiedenis

Van bij het ontstaan van de bedevaarten naar Lourdes werden aangepaste centra gebouwd, om de komst van zieke pelgrims te bevorderen: in 1874 het ziekencentrum Marie Saint-Frai, in 1877 het asiel Notre-Dame en in 1975 het ziekencentrum Sainte-Bernadette. Maar op het einde van de jaren '80 betreuren de verantwoordelijken van het Heiligdom de staat waarin de drie ziekencentra verkeren. Daarom werd in 1991 een commissie aangesteld, de Studiegroep voor de herinrichting van de ziekencentra (GERCAM), om na te denken over wat een ziekencentrum moet zijn in het derde millennium. Het studiewerk van deze commissie leidt naar een lastenboek dat de nieuwe parameters definieert voor de ziekencentra van Lourdes en besluit dat de herstructurering van deze logies voor zieken noodzakelijk is.   
Tegelijk wordt een pilootgroep Stad/Heiligdom opgericht. Zijn eerste opdracht is na te denken over oplossingen voor de herinrichting van de ziekencentra. De analyse in verband met de kostprijs duidt snel aan dat men zich moet richten naar de herinrichting van het ziekencentrum Marie Saint-Frai en een complete nieuwbouw voor het ziekencentrum Notre-Dame.

Om de realisatie van die werken mogelijk te maken besluit de pilootgroep tot de oprichting van een gemengde economische vennootschap: de SEM van het ziekencentrum. De partners in die vennootschap zijn de stad Lourdes, de verenigingen voor de cultus (Vereniging Saint-Frai en de Diocesane Vereniging van Tarbes en Lourdes) en vier bankinstellingen. De SEM heeft de leiding genomen over de bouw en de voorwaarden geschapen voor de haalbaarheid van dit project. Concreet organiseerde en coördineerde SEM de contacten onder de verschillende ondernemers en andere betrokkenen, en stelde ook de dossiers samen die nodig waren om subsidies te bekomen van diverse instellingen, zoals de Europa Gemeenschap, de Franse Staat en de Regio Midi-Pyrénées.

Wist u het? De totale kostprijs voor de bouw van het ziekencentrum Notre-Dame kan doen duizelen: 26 miljoen euro. Dank zij de ontvangen openbare subsidies, de steun van de bedevaarten en vooral de immens grote edelmoedigheid van de donateurs heeft het Heiligdom beslist zich in dat avontuur te storten.

Op 7 juli 1995 werd uiteindelijk door de Raad van Bestuur van de SEM voor het Ziekencentrum gekozen voor het project van de architecten Grésy en Bouey.  De eerste is specialist in het bouwen van hospitalen, de tweede is gespecialiseerd in het realiseren van grote gebouwen. Gedurende meer dan een jaar steken zij al hun energie in de realisatie van dit ziekencentrum. Voor Serge en André Grésy, vader en zoon, moet dit werk gerealiseerd worden vanuit een dubbele zorg: het moet menselijk en nederig zijn. Menselijk vooreerst: men moet aan de ontvangen zieken de emotie bieden van het ontdekken van het Heiligdom en in eenheid met de site te leven. Nederigheid vervolgens: het ziekencentrum moet zich fysisch wegcijferen en niet in concurrentie willen treden met de sacrale plekken van het Heiligdom.

De eerste steen van het nieuwe ziekencentrum Notre-Dame werd op 11 februari 1996 gelegd. De eerste pelgrims werden op 7 april 1997 ontvangen. De sleutels werden op 12 april officieel overhandigd. De plechtige inzegening van het ziekencentrum gebeurde op 20 september van hetzelfde jaar, door de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Gezondheidsdiensten, Javier Lozano Barragán.  

Een bijzondere gast op 14 en 15 augustus 2004: Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II kwam naar Lourdes om de 150e verjaardag van de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis te vieren. Hij logeerde in het ziekencentrum Notre-Dame, waar hij als pelgrim de sterke momenten van zijn bedevaart zowel buiten (rozenkrans, Mis) als binnen (mariale lichtprocessie, contacten met andere pelgrims in het ziekencentrum) kon beleven.

Tabs