Père Michel de Roton

U bent hier

E.H. Michel de Roton is overleden: hij was tweemaal rector van het Heiligdom

Père Michel de Roton à la Grotte de Lourdes

E.H. de Roton stierf in het rusthuis Saint-Frai in Tarbes op zaterdag 3 juni 2017. Hij werd 85 jaar.

De uitvaartplechtigheid vond plaats in de kathedraal van Tarbes op woensdag 7 juni om 10 u. Wij danken God voor zijn leven aan de Kerk geschonken en vertrouwen hem toe aan de barmhartigheid van de Heer.

Michel de Roton in enkele data

 • 2 februari 1932: zijn geboorte in Melun (77).
 • Van 1943 tot 1950: zijn studies in Garaison.
 • 21 juni 1957: priesterwijding in de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis van Lourdes.
 • Van 1957 tot 1959: verdere theologiestudie aan het Frans seminarie in Rome.
 • Van 1959 tot 1961: parochiepriester in de parochie Sint-Jan van Tarbes, nadien aalmoezenier van het technisch onderwijs.
 • Van 1961 tot 1967: professor theologie aan het Groot seminarie van Dax.
 • Van 1967 tot 1971: aalmoezenier aan het lyceum Marie Curie van Tarbes.
 • Van 1971 tot 1977: rector van het Heiligdom van Lourdes.
 • Van 1977 tot 1983: pastoor van de parochie H. Bernadette van Tarbes.
 • Van 1983 tot 1993: verantwoordelijke voor de diocesane dienst voor catechese.
 • Van 1991 tot 1993: verantwoordelijke voor de begeleiding van de seminaristen.
 • Van 1993 tot 1998: een tweede keer rector van het Heiligdom van Lourdes.
 • In 1998 gaat hij wonen in het diocesaan centrum Saint-Paul in Tarbes.
 • Van 2000 tot 2013: bisschoppelijk afgevaardigde voor het permanente diaconaat.
 • In september 2012 gaat hij naar het rusthuis Saint-Frai in Tarbes.

 

Père Michel de Roton

"Hij was altijd aandachtig en met de glimlach op het gezicht"

E.H. André Cabes, huidig rector van het Heiligdom van Lourdes, brengt hulde aan E.H. Michel de Roton: Michel de Roton heeft ons zopas verlaten. Tot twee keer toe was hij rector van het Heiligdom. Hij is daarmee uniek. In de '70-iger jaren wist hij met zijn team van chapelains zijn zending uit te voeren in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie. Symbolisch kunnen wij zeggen dat hij de bron achteraan in de grot van Massabielle heeft blootgelegd. Het was een tijd van vernieuwing van de liturgie, van de Hospitaliteit, van het onthaal en in het bijzonder van de jongeren. Zes jaar later werd hij pastoor van de parochie H. Bernadette in Tarbes… en de kleine heilige bleef hem begeleiden tot hij werd naar Lourdes teruggeroepen om de rector E.H. Joseph Bordes op te volgen. En ook die tweede periode, van 1993 tot 1998, is een tijd van verandering: de bouw van nieuwe ziekencentra. Zelf getroffen door de ziekte van Parkinson moet hij zich terugtrekken in het diocesaan centrum in Tarbes, om ten slotte opgenomen te worden in het rusthuis Saint-Frai voor de laatste jaren van zijn leven. Michel de Roton verliet ons op 3 juni, de verjaardag van de eerste communie vazn Bernadette. Altijd aandachtig en met de glimlacht op het gezicht is hij er in geslaagd de rijkdom van zijn gevoeligheid en van zijn diep geloof met anderen te delen. Allen die hem hebben gekend onthouden van hem het getuigenis van een gegeven leven in dienst van de anderen. Wij bidden voor hem, wetend dat hij van in de Onzichtbare Liefde ons zal blijven begeleiden.