Welkom aan Mgr Jean-Marc Micas

Gepubliceerd 30 maart 2022 - 10:28

De chapelains en de werkgemeenschap van het Heiligdom ontvangen met vreugde Mgr Jean-Marc Micas, benoemd tot bisschop van Tarbes en Lourdes

Paus Franciscus heeft op woensdag 30 maart Monseigneur Jean-Marc Micas benoemd tot bisschop van Tarbes en Lourdes, in opvolging van de overplaatsing van Monseigneur Nicolas Brouwet naar de zetel van Nîmes.
Monseigneur Jean-Marc Micas was tot op heden de Franse Provinciaal van de Priestersociëteit van Saint-Sulpice.

Mgr Jean-Marc Micas is priester gewijd op 10 maart 1991 voor het aartsbisdom Toulouse en werd vervolgens priester van de Priestersociëteit van Saint-Sulpice op 6 juni 1999.
Hij was onderpastoor van de parochie Saint-Gaudens van 1991 tot 1995 en tevens diocesaan aalmoezenier van de Eucharistische Jongerenbeweging (MEJ) van 1993 tot 1998. Hij werd pastoor van Labège en Escalquens in 1995 en lid van het diocesaan bureau voor de roepingen in 1996. Hij was verantwoordelijke voor de diocesane dienst voor de roepingen tussen 1997 en 2000 en vormingsmedewerker in het regionaal Seminarie Saint-Cyprien in Toulouse tussen 1999 en 2010.
Hij was lid van het Consultorencollege en van de Priesterraad tussen 1999 en 2013 en tevens verantwoordelijke voor de regionale Dienst voor de roepingen van 2000 tot 2013, lid van de diocesane Dienst voor de priesteropleiding van 2006 tot 2013 en overste van het regionaal Seminarie Saint-Cyprien van 2007 tot 2013.

Hij is secretaris geweest van de Nationale Raad van de Grootseminaries van 2011 tot 2013 en werd de Franse provinciaal van de Priestersociëteit Saint-Sulpice in 2013.

Wijding en installatie

Monseigneur Jean-Marc Micas zal bisschop gewijd worden op zondag 29 mei 2022 om 15h00 in de Pius-X-basiliek van Lourdes en de installatieviering zal plaats hebben in de kathedraal van Tarbes op maandag 30 mei om 18h00.