De Lourdesdagen 2022 herbeleven

Gepubliceerd 16 februari 2022 - 09:26

De Lourdesdagen zijn een jaarlijkse afspraak waar door alle internationale bedevaartorganisatoren wordt uitgekeken. Het format van de Dagen van Lourdes, die zich afspelen rond de dag van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, werd uitgedacht zodat allen eraan zouden kunnen deelnemen, ter plaatse of van op afstand.

De Lourdesdagen hadden plaats op 10, 11 en 12 februari in de Bernadettekerk die helemaal werd heringericht om de bedevaartdirecteurs volgens de vereiste gezondheidsvoorwaarden te kunnen ontvangen en om verbinding te maken met de deelnemers van op afstand.

Generatie Lourdes : « Ga zeggen aan de priesters »

Mgr. Olivier Ribareau-Dumas, Rector van het Heiligdom, die deze dagen heeft geopend, zei dat « alles genade is » ondanks de secularisatie. « Alles is genade » want de crisis die we doormaken, heeft doen spreken over Lourdes, en dat is een goede zaak. “Alles is genade » want de toeristische dimensie van een bezoek aan Lourdes kan altijd uitmonden in een ingrijpende spirituele ervaring.
Het is wel degelijk Maria zelf die gevraagd heeft dat men hier in processie naar toe zou komen. En vanaf de eerste verschijningen waren de mensenstromen die Bernadette vergezelden talrijk, sommigen vanuit nieuwsgierigheid, anderen al bezield door een diep geloof. Het Maria die Bernadette heeft uitgenodigd, onthaald en ondersteund voor haar regelmatige bezoeken aan de grot van Massabielle tussen februari en juli 1858. Door aan Bernadette te vragen om haar het genoegen te doen om gedurende veertien dagen naar haar toe te komen, heeft Maria haar een prachtig geschenk gegeven, een mateloze gave: namelijk binnen te treden in een liefdesrelatie die haar de weg zou openen naar de ‘andere wereld’ waarover zij haar sprak.

« Jongeren zijn niet de toekomst van de Kerk, ze zijn er het heden van. »

We werden opgeroepen om een antwoord te geven aan de uitnodiging van de Onbevlekte Maagd: “Ga zeggen aan de priesters dat er hier een kapel gebouwd wordt en dat men hier in processie naar toe komt”. En daarbij moet er een beroep gedaan worden op de goede wil van elkeen. Tijdens deze Lourdesdagen werd er veel gesproken over de jongeren want – zoals de Rector van Lourdes het zegde – “de jongeren zijn niet de toekomst van de Kerk; zij zijn er het heden van”. En jongeren hebben er aan de bedevaartdirecteurs en aan de voorzitters van de Hospitaliteiten gevraagd om hen vertrouwen te schenken. Jonge mensen hebben niet dezelfde opvatting omtrent ‘engagement’ als mensen die wat ouder zijn, maar hun frisheid en spontaniteit heeft iets goeds. De jongerenpastoraal is geen ‘aparte pastoraal’, maar is de pastoraal (van Lourdes) die zich aanpast naar de jongere generaties toe. De zending van Lourdes werd toevertrouwd aan een arm jonge meisje, dat bovendien niet helemaal in de regel was met de Kerk, want ze had haar eerste communie nog niet gedaan…