Mgr Jean-Marc Micas, een historische bisschopswijding

Gepubliceerd 18 mei 2022 - 09:28

De benoeming van Mgr Jean-Marc Micas op 30 maart 2022 door paus Franciscus gebeurde in het jaar waarop de 110de verjaardag wordt gevierd van de titel ‘bisschop van Tarbes en Lourdes’ die in april 1912 door Rome wordt gegeven aan de bisschop en aan het bisdom.

Volg live de wijding van Mgr Jean-Marc Micas
Zondag 29 mei om 15h00 in de Pius-X-basiliek

Volg live de installatie van Mgr Jean-Marc Micas in de kathedraal van Tarbes
Maandag 30 mei om 18h00

Een beetje geschiedenis

Vanaf de tweede helft van de XIXde eeuw hebben bisschopen van allerlei plaatsen de bisschopswijding ontvangen in het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, maar Mgr Jean-Marc MICAS zal de eerste bisschop van Tarbes en Lourdes zijn die zal gewijd worden in een basiliek van het Heiligdom van Lourdes.
Vóór hem werd alleen Mgr Prosper-Marie Billère, geboren in Bertren in de Hautes-Pyrénées, en bisschop van 1882 tot 1899, gewijd in ons bisdom, op 30 november 1882, in de kathedraal van Tarbes, door Mgr de Langalerie, aartsbisschop van Auch. Na Mgr Laurence en Mgr Billère, die beiden afkomstig waren van ons bisdom, en Mgr Théas (geboren in de Pyrénées-Atlantiques), is Mgr Micas opnieuw een bisschop die afkomstig is van het Zuid-Westen, al is hij geboren in Montélimar tijdens een verhuis van zes maanden van zijn ganse familie naar de Drôme.

Waarom een bisschopswijding in Lourdes ?

Jean-Marc Micas is priester gewijd op 10 maart 1991 voor het aartsbisdom Toulouse. Hij was medepastoor in de parochie van Saint-Gaudens van 1991 tot 1995. Daarna was hij diocesane aalmoezenier van de Eucharistische Beweging voor Jongeren (MEJ) vooraleer het Pastoor werd van Labège en Escalquens in de Haute-Garonne. Hij werd lid van het diocesaan bureau voor de roepingen in 1996 en verantwoordelijke voor de diocesane dienst voor de roepingen tussen 1997 en 2000. Tussen 1999 en 2010 was hij vormingsmedewerker in het regionaal Seminarie Saint-Cyprien in Toulouse. Sedert 2013 was Mgr Micas Provinciaal van Frankrijk van het Priestergenootschap van Saint-Sulpice.
Het is belangrijk om dit kort historisch overzicht te geven om te kunnen uitleggen waarom de kathedraal van Tarbes veel te klein zal zijn om alle bisschoppen, priesters en gelovigen de ontvangen die aanwezig zouden willen zijn bij de mooie viering van de bisschopswijding van hun vormingsverantwoordelijke en herder op zondag 29 mei 2022 om 15h00 in de Pius-X-basiliek.

Hoe zal de bisschopswijding van Mgr Jean-Marc Micas verlopen ?

Mgr Guy de Kérimel, aartsbisschop van Toulouse, zal de voorganger zijn, vergezeld door verschillende andere bisschoppen, onder meer Mgr Nicolas Brouwet, bisschop van Nîmes en co-consecrator. Hij is de voormalige bisschop van Tarbes en Lourdes. In een eerste moment zal de toekomstige bisschop zijn engagement uitspreken om het Evangelie van Christus te verkondigen en de geloofsschat overeenkomstig de traditie, ontvangen van de Apostelen, te bewaren; om het lichaam van Christus op te bouwen, in gemeenschap met de gehele bisschoppelijke Orde en in gehoorzaamheid aan de opvolger van Petrus; om “zich als een vader te ontfermen over het heilige Volk van God”; om de armen met goedheid dienen en daarbij vooral ook op zoek te gaan naar de verloren schapen; en tenslotte om onophoudelijk voorspreker te zijn voor zijn volk en op onberispelijke wijze het ambt van hogepriester en herder te vervullen.
Zoals bij alle wijdingen is de essentiële rite de handoplegging in stilte, gevolgd door het wijdingsgebed. In de aanvullende riten zalft de wijdingsbisschop de nieuwe bisschop op de kruin van het hoofd, als teken van de volheid van het ambt, voordat hij hem het evangelieboek en de bisschoppelijke insignes overhandigt: de herdersring (symbool van de band die hij met zijn Kerk sluit), de mijter (symbool van de luister van heiligheid die de bisschop incarneert, zijn waardigheid en autoriteit) en de kromstaf (symbool van de waakzaamheid van de herder waarmee hij over zijn kudde waakt).
Vervolgens zal de nieuwe bisschop plaats nemen op de bisschopszetel, zijn leerstoel: dit gedeelte zal voor Mgr Jean-Marc Micas de volgende dag plaatsvinden in de kathedraal van Tarbes.

Canonieke inbezitneming

De volgende dag, op maandag 30 mei om 18.00 uur, zal Mgr. Jean-Marc Micas de “eerste intrede” doen, primum ingressus, tijdens de “blijde inkomst”, jocundus adventus, de laatste etappe van de tocht die de bisschop volgens een vast ritueel moet afleggen om plechtig bezit te nemen van de Kerk in zijn stad. De verschillende instanties, de reguliere en seculiere geestelijkheid, het kapittel van de kathedraal en soms ook de bevolking zijn dan aanwezig om hem te verwelkomen.
Dit is wat men noemt de “canonieke inbezitneming” (overeenkomstig de organisatie van de katholieke Kerk), waardoor hij de bisschopszetel van het bisdom Tarbes en Lourdes officieel in bezit kan nemen.
Ad multos annos!

Laten we bidden tot de Heer
bij het onthaal van onze nieuwe bisschop
God onze Vader,
uw Zoon Jezus heeft de Apostelen uitgekozen
om zijn volk te heiligen,
om het te leiden en het het Evangelie te verkondigen.
Vandaar schenkt U aan de Kerk van ons bisdom
een herder die in ons midden het Evangelie van het heil zal verkondigen,
het dienstwerk van de gemeenschap zal verzekeren
en ons zal bemoedigen in onze zending.
Geef dat wij Mgr Jean-Marc Micas,
die de heilige Geest heeft uitverkoren als bisschop van Tarbes en Lourdes,
met een open hart onthalen.
Wees een steun en bescherming voor onze nieuwe herder!
Wij vragen het U op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
van de heilige Savinus
en van de heilige Bernadette.
Amen.