Priester Michel Daubanes benoemd tot rector van het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Gepubliceerd 11 mei 2022 - 16:19

Op 3 mei 2022 heeft de permanente Raad van de Bisschoppenconferentie van Frankrijk – op voorstel van Monseigneur Jean-Marc Micas, bisschop benoemd van Tarbes en Lourdes – priester Michel Daubanes benoemd tot rector van het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Hij is geboren in 1964 en afkomstig uit de streek van Montauban, maar was werkzaam als Inspecteur van de Belastingen in het departement van de Eure toen hij is ingetreden in het seminarie. Hij had ervoor gekozen om priester te worden voor het bisdom Evreux waar hij was bijgestaan in de onderscheiding met betrekking tot zijn roeping.
Priester Michel Daubanes, priester gewijd op 24 juni 2001, is meewerkend priester en daarna administrator geweest van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van het Grote Zuiden in Evreux en werd daarna pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van het Verbond in Evreux van 2004 tot 2014.
Hij was tevens – tot op heden – lid van de Bisschopsraad van Evreux sedert 2004, vicaris-generaal van het bisdom en moderator van de curie sedert 2006, aalmoezenier van het Nieuwe ziekenhuis van Navarra in Evreux (psychiatrisch ziekenhuis), lid van de provinciale ploeg voor de vorming van toekomstige permanente diakens sedert 2018 en professor van Bijbelse exegese in het Normandische Instituut voor Godsdienstwetenschappen sedert 2020.

Hij houdt van Lourdes dat hij al sinds vele jaren kent en als bedevaarder bezoekt. Hij laat zich aanspreken door de boodschap van Massabielle en zal er – samen met ons allemaal – een bereidwillige en toegewijde ambassadeur en dienaar van zijn.

 
 
 
 
 
Onze foto : Bedevaart van Evreux 2016
Photo Sanctuaire ND de Lourdes/Lacaze

« Moge Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, ons geleiden om het onthaal van onze nieuwe Rector goed voor te bereiden, ons bijstaan om ons hart in de vrede te bewaren en ons allen ondersteunen in onze zending in dienst van al degenen die in Lourdes aan onze zorgen worden toevertrouwd. » (Mgr J.M. Micas)

 

Priester Michel Daubanes zal zijn opdrachten in Lourdes aanvatten op 1 september 2022 voor een mandaat van 5 jaar dat één keer kan verlengd worden.