Meer dan 35 000 rozen… Dank u wel !

Gepubliceerd 10 december 2021 - 10:32

Op woensdag 8 december 2021 hebben wij in Lourdes het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis gevierd. Ondanks het slechte weer hebben talrijke bedevaarders Mgr Celestino Migliore, Pauselijk Nuntius in Frankrijk vergezeld die op uitnodiging van Mgr. Antoine Hérouard, Apostolisch Afgevaardigde voor het Heiligdom, voorganger was in de plechtige eucharistieviering in de Pius-X-Basiliek.

Op het einde van de eucharistieviering begaven de bedevaarders zich in het spoor van de priesters en bisschoppen in optocht naar de Grot van Massabielle en baden er het Angelusgebed, gevolgd door de bloemenhulde die een mooie traditie aan het worden is in Lourdes.

Bij gelegenheid van het feest van de Onbevlekte hebben wij verbinding gekregen met een record aantal bedevaarders: u bent nu met meer dan 1 000 000 abonnees die onze Facebook-pagina volgt.
Het Heiligdom heeft de gelegenheid gehad om alle bedevaarders te bedanken die via de sociale netwerken live verbonden zijn met de Grot en het Heiligdom. Het plakkaat dat na de bloemenhulde aan de Grot werd aangebracht, werd gezegend door Don Julien zodat de zegening ook alle bedevaarders zou bereiken die ons van op afstand volgen.

« Broeders en zusters, wat zijn wij vandaag met velen samen : u bent met meer dan een miljoen abonnees die het leven van het Heiligdom via de sociale netwerken volgen, van overal in de wereld.
Zo breidt het luisteren naar het Woord van God, de overweging van het rozenkransgebed en de verbondenheid in gebed bij Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes zich zonder ophouden uit, overal in de wereld. Vandaag leggen wij bij de Onbevlekte Maagd de intenties neer van al degenen die niet op een fysieke manier op bedevaart kunnen komen naar de Grot van Massabielle: alle intenties die ons via de sociale netwerken werden doorgegeven en alle intenties die elkeen in zijn persoonlijk gebed draagt”.
(Mgr Olivier Ribadeau Dumas, Rector van het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes).

Op 8 december heeft het Heiligdom live vanuit de Grot van de Verschijningen alle bedevaarders kunnen bedanken die via de sociale netwerken met het Heiligdom verbonden zijn. Het plakkaat dat werd aangebracht bij de Grot na de bloemenhulde en de toespraak van de rector van het Heiligdom (hierboven) werd vervolgens gezegend door Don Julien zodat de zegening toe toekomen bij alle bedevaarders waar ze zich ook bevinden.
Nogmaals enorm dank aan u allen.

© Foto SNDL / Pierre Vincent: plakkaat “1 000 000 abonnees” gedragen door de ploeg Communicatie van het Heiligdom, Zuster Sylvie Lacalmontie, ontwerpster van de Facebook pagina, en Don Julien, chapelain van het Heiligdom, vóór de Grot van de Verschijningen.

Bloemenhulde in Lourdes en… in Rome !

Zoals Paus Franciscus hulde had gebracht aan de Onbevlekte Ontvangenis heel vroeg in de morgen, hebben wij een bloemenboeket kunnen neerleggen aan de voeten van de Onbevlekte op de Piazza di Spagna in Rome. We waren er aanwezig in de persoon van Pater Giacomo, rector van de Basiliek delle Fratte (“het Lourdes van Rome”) die aan de voeten van het beeld van de Onbevlekte een boeket van 100 rozen heeft neergelegd terwijl het Ave Maria van Lourdes werd gezongen.

De Mariale lichtprocessie

Omwille van de weersomstandigheden ging de Mariale lichtprocessie van 20h30 door in de Pius-X-basiliek. Beschermd tegen de regen konden de bedevaarders hun kaarsen in de lucht steken, zingen en bidden tot de Maagd Maria in haar Onbevlekte Ontvangenis.