Heilige Jozef, patroonheilige van de huisvaders

Gepubliceerd 18 maart 2022 - 15:54

In de Middeleeuwen werden de papa’s in de katholieke landen gevierd op 19 maart, feest van de heilige Jozef. Hij was de vader van Jezus en wordt beschouwd als de patroonheilige van de huisvaders.

De zachtmoedige heilige.Jozef, de voedster-vader, de vader-opvoeder, blijft een model voor alle vaders van de wereld, zowel met betrekking tot Jezus als tot de Heilige Familie. Vaderdag is geen bijzonder recent feest. Sommige Europese landen – zoals Spanje, Italië en Portugal – hebben de gewoonte behouden om op deze datum de vaders te vieren. Andere landen – zoals Frankrijk, Nederland, Canada en het Verenigd Koninkrijk – hebben de traditie overgenomen van de Verenigde Staten, die de vaders vieren op de derde zondag van juni. In België wordt vaderdag gevierd op de tweede zondag van juni.

Bernadette en de heilige Jozef

In 1866 werd Bernadette Soubirous, in het klooster waar de jonge novice het religieus gewaad van de zusters van liefde van Nevers had aangenomen, op een dag aangetroffen terwijl ze, geknield voor een beeld van de heilige Jozef, het rozenkransgebed bad !
– U bent een beetje in de war, zei haar een zuster !
– De heilige Maagd en de heilige Jozef komen volkomen overeen, en trouwens, in de hemel is er geen jaloezie, antwoordde Bernadette.
François Soubirous, de vader van Bernadette, stierf op 4 maart 1871 en we weten hoe belangrijk hij was voor zijn dochter. Bernadette zal zeggen: “Hij is degene die mij het allerdierbaarst was in de wereld”. Op dat ogenblik realiseerde Bernadette zich dat de heilige Jozef in zekere zin haar geestelijke vader was geworden. Zij getuigde daarvan in de maand augustus 1872. Zij was in de ziekenzaal en zegde aan degenen die daar aanwezig waren :
– Wees braaf, ik ga een bezoekje brengen aan mijn vader…
– Jouw vader ?
– Weten jullie dan niet dat de heilige Jozef nu mijn vader is?
Voortaan, zo zei Bernadette, « is de heilige Jozef mijn vader en de patroonheilige voor een goede dood ». In Jozef zag zij haar aardse vader die niet meer bij haar was. En zij zegde dat haar vader haar is verschenen op een bepaald moment van haar eigen leven, “nu en tot het uur van de dood”.

« Ook vandaag nog hebben wij voortdurend redenen om alle mensen aan te bevelen bij de heilige Jozef », schreef Johannes Paulus II in 1989 in zijn apostolische brief Redemptoris custos over deze grote heilige. Het hoogfeest van de bruidegom van de Maagd Maria en van de voedster-vader van Jezus, 19 maart, is een goede gelegenheid om onze blik te richten naar Jozef, de rechtvaardige.

Gebed tot de heilige Jozef


« Wees gegroet, Sint-Jozef,
die vervuld zijt door de Goddelijke genade.
In uw armen heeft de Verlosser rust gevonden en Hij is opgegroeid onder uw ogen.
U bent gezegend onder alle mannen
en gezegend is Jezus, het Goddelijk kind van uw maagdelijke bruid.
Heilige Jozef, die aan de Zoon van God als vader gegeven bent,
bid voor ons in al onze zorgen
in ons gezin, omtrent onze gezondheid en ons werk,
tot aan het einde van onze dagen,
en wil ons te hulp komen in het uur van onze dood.

Amen. »

Het enige woord waarvan we met zekerheid kunnen bevestigen dat Jozef het heeft uitgesproken, is : « Jezus ». Want hij had de zending ontvangen om het kind zijn naam te geven. Eén enkel woord, één enkel vaderschap. De zachtmoedige Jozef, de voedster-vader, de vader-opvoeder, blijft een model voor alle vaders in deze wereld, zowel met betrekking tot Jezus als tot de Heilige Familie.