Hebt u een bijzondere genade ontvangen? Schrijf ons!

Gepubliceerd 7 maart 2019 - 11:35

Naast de onverklaarde fysische genezingen die aan de voorspraak van O.L.Vrouw van Lourdes worden toegeschreven, en door de bisschoppen van de genezen personen gezien als een wonder (70 tot op vandaag), krijgen wij ook bericht van talrijke andere gunsten.
De rubriek Amazing Grace is er aan gewijd. Indien u een bijzondere gunst ontving in relatie met Lourdes, schrijf ons dan:
temoignage@lourdes-france.com

Indien u denkt de gunst van een fysische genezing te hebben ontvangen, onverklaarbaar in de huidige stand van de wetenschap en op voorspraak van O.L.Vrouw van Lourdes of van de H. Bernadette, schrijf dan naar het Bureau van de Medische Vaststellingen : bmedical@lourdes-france.com