De bedevaarten van Lourdes

In individueel opzicht is een bedevaart een geloofsinitiatief dat iedereen kan ondernemen om in herinnering te roepen hetgeen de Kerk onderricht: dat het leven op aarde een pelgrimstocht is die ons naar God leidt.
Een bedevaart die door een groep gelovigen of een gelovige gemeenschap ondernomen wordt, is een gemeenschappelijke daad die getuigt van het geloof dat hen bezielt.

Geschiedenis van de bedevaarten in Lourdes

Sedert 11 februari 1858, de dag van de eerste verschijning, is de toevloed van bedevaarders naar de Grot onophoudelijk toegenomen.

« Ga zeggen aan de priesters dat men hier een kapel bouwt en dat men hier in processie naar toe komt. »

In antwoord op deze oproep van de Maagd Maria ontstonden vanaf de erkenning van de verschijningen in 1862 de eerste officiële bedevaarten. Deze bedevaarten kwamen toen hoofdzakelijk uit de Pyreneeën en werden georganiseerd op initiatief van de parochies. De eerste daarvan, die van Loubajac, begaf zich naar de Grot op 21 juli 1864.

Een belangrijke stap werd gezet in het jaar 1866 met de komst van de Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis die de organisatie van de bedevaarten concreet ter harte namen. In datzelfde jaar werd de crypte ingezegend en werd de eredienst in de Grot van Massabielle ingehuldigd. Voorts kwamen toen de eerste treinen aan in het station van Lourdes die vele bedevaarders aanvoerden.

Geleidelijke verdere organisatie van de bedevaarten in Lourdes

Vanuit het enthousiasme en het succes van de eerste bedevaart van de Vereniging van Onze-Lieve-Vrouw van het Heil (van La Salette) werd in 1872 een algemene raad voor bedevaarten opgericht.

Al heel vlug werden ook zieken in de bedevaarten opgenomen. Om hen een geschikt onderkomen te bieden begonnen de Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten in 1874 met de bouw van een zieken-onthaalcentrum met de naam “Notre-Dame des Douleurs” (vertaald: Onze-Lieve-Vrouw van Smarten). In 1885 werd de Hospitaliteit Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes opgericht om de zorg voor de zieke bedevaarders te behartigen vanaf hun aankomst in Lourdes.

Om onthaal te bieden aan de bedevaarders werden de eerste aanpassingen gedeaan aan de site: de loop van de Gave werd verlegd om de ruimte voor de Grot te vergroten en de eerste onderkomens werden gebouwd.

In 1883 werd het Bureau voor Medische Vaststellingen ingehuldigd. Het werd toevertrouwd aan Dr. Dunot van Saint-Maclou die zich wijdde aan het onderzoeken van de genezingen.

Pas in 1938, na een decreet van de Heilige Stoel ter bevordering van bedevaarten, kwam de Vereniging van de Directeurs van de Diocesane Bedevaarten tot stand die de verschillende bedevaartactiviteiten ging coördineren. Sinds ze in 1949 tot een landelijke organisatie werd omgevormd, neemt de Nationale Vereniging van Directeurs van Diocesane Bedevaarten de materiële en geestelijke organisatie van de bedevaarten op zich.

In Lourdes zijn er verschillende soorten van bedevaarten :

• de diocesane bedevaarten : zoals de bedevaart van Rijsel, Middlesbrough… die georganiseerd worden rond hun bisschop en met hun eigen hospitaliteit. Vanuit Vlaanderen zijn er zo jaarlijks de diocesane bedevaarten van alle Vlaamse bisdommen. Ook vanuit Nederland zijn er bisdommen die met een zekere regelmaat diocesane bedevaarten opzetten naar Lourdes.
• de bedevaartketens : zoals Unitalsi… Zij zijn vrijwel het ganse bedevaartseizoen aanwezig in Lourdes, met elke week andere groepen bedevaarders die elkaar opvolgen.
• de « thema » bedevaarten: mensen vanuit de culinaire sector, de Gardians, de motorrijders… naar hun jaarlijkse afspraak in Lourdes wordt steeds weer door de bedevaarders en de mensen van Lourdes uitgekeken.
• de nationale bedevaarten : de bedevaart van de Assomptionisten (Franse Nationale Bedevaart), de bedevaart van de Dominicanen (de Rosaire, de Rozenkransbedevaart) zijn bedevaarten die georganiseerd worden door deze religieuze congregaties en wel 20.000 bedevaarders naar Lourdes brengen.
• de internationale bedevaarten : PMI (internationale militaire bedevaart), de bedevaart van de Orde van Malta… zijn bedevaarten die mensen vanuit vele nationaliteiten samenbrengen, afkomstig vanuit de ganse wereld, om samen aan de Grot te komen bidden.
• samenkomsten « van het moment » : het gaan om samenkomsten die heel vaak verbonden zijn aan het jaarthema van het Heiligdom van Lourdes of aan sterke thema’s in de Kerk (jubileumjaar, verjaardag…).