Lourdes en zijn boodschap

De officiële site van het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Sedert de Verschijningen van de Maagd Maria in 1858 begeven miljoenen mensen van de ganse wereld zich naar Lourdes om de genade van deze plaats te beleven. Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes is bovenal een plaats van genezing van lichaam en hart waar men in alle eenvoud komt bidden tot degene die zich aan Bernadette Soubirous bekend heeft gemaakt met de naam : “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.

De boodschap van Lourdes, een schat om te ontdekken

Voor de eerste keer naar Lourdes komen betekent op de eerste plaats deze plaats komen bekijken en ontdekken die achttien maal door de Maagd Maria bezocht is in 1858. Het betekent voeling krijgen met het geloof van de duizenden bedevaarders die antwoord geven aan de oproep van de Maagd om “hier in processie naar toe te komen” en getuige zijn van de hoop van alle zieke bedevaarders die aan de voet van de Grot een beetje vertroosting komen zoeken en – waarom niet – de genade van een genezing. Het betekent de liefdevolle zorg zien van al degenen die zich, als vrijwilligers of als hospitaliers, in dienst komen stellen van de anderen. Het is de Boodschap van Lourdes metterdaad beleven.

0
Verschijningen van de Maagd Maria
0
Miljoen bedevaarders elk jaar
0
Chapelains in dienst van de bedevaarders
0
Erkende wonderbaarlijke genezingen

In Lourdes hebben de armen en de zieken de eerste plaats

In een samenleving die zo getekend is door individualisme wil Lourdes het antwoord geven van de broederlijkheid. Ten aanzien van materieel welslagen wil Lourdes het antwoord geven van de prijs en de waarde van de armoede. Ten aanzien van het verering van het lichaam wil Lourdes het antwoord geven van de waardigheid van ieder mensenleven. Ten aanzien van zoveel wanhoop geeft Lourdes het antwoord van het vertrouwen. Ten aanzien van isolement en eenzaamheid geeft Lourdes het antwoord van het samenkomen en de vreugde.

Een werkgemeenschap in dienst van de bedevaarders

Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes is geen historisch monument dat onderhouden wordt; het is een levendige plaats die zichzelf jaar na jaar omvormt om de bedevaarders van de ganse wereld steeds beter onthaal te kunnen bieden en iedereen zijn historische rijkdom te laten ontdekken en de universaliteit van zijn boodschap.

0
Betaalde werkkrachten
0
Hectaren
0
Kapellen
0
Basilieken

Actualiteit en evenementen van het Heiligdom

Een gift doen om de missie van het Heiligdom van Lourdes te ondersteunen

Al gedurende meer dan 160 jaar ontvangt het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes dagelijks bedevaarders van de ganse wereld, in het bijzonder de meest kwetsbaren en degenen die het meest lijden te dragen hebben, zodat iedereen de genade van Lourdes kan beleven. Als eerste netwerk van hospitaliteiten in de wereld in dienst van zieken wordt het Heiligdom in zijn missie ondersteund door de gemeenschap van Vrienden van Lourdes, die bestaat uit donateurs, weldoeners, vrijwilligers en organisatoren van bedevaarten naar Lourdes.
Wij verbinden ons ertoe dat uw gift heel concreet wordt gebruikt om zieke mensen in staat te stellen om hun bedevaart in de best mogelijke materiële en geestelijke omstandigheden te kunnen beleven, om het patrimonium van het Heiligdom te onderhouden en restaureren, om bedevaarders van de ganse wereld de mogelijkheid te bieden om een bedevaart te beleven onder de blik van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

De projecten van het Heiligdom