De Grot van de Verschijningen van Massabielle

De Grot van Massabielle is een must voor alle bezoekers van het heiligdom van Lourdes, of het nu gewone bezoekers zijn of gelovigen. Het bezoek aan de Grot gebeurt in stilte. De meeste mensen raken met hun vingers de wand van de grot aan, als teken van eerbied of als uitdrukking van een belofte of gebed. Ook aan minder valide bedevaarders wordt de mogelijkheid gegeven door de Grot te gaan.
Inderdaad, deze Grot is het beeld van de onzichtbare God die ons kracht geeft. “Mijn God, mijn rots, mijn vesting, mijn verlosser, mijn God, mijn toevlucht, mijn schild, mijn sterkte, mijn hoeder” (Ps 18:3).
De Maagd Maria heeft zich getoond boven de rozenstruik bij de nis geplaatst om ons te zeggen dat zij ons naar de Heer leidt, zij is zelf de eerste die op de weg is, maar het is Christus, de Heer, die wij moeten volgen.

De Grot van Massabielle ligt beneden de stad Lourdes die gedomineerd wordt door het versterkt kasteel. Nooit dringt het zonlicht binnen in donkere rots. De Grot van Massabielle is 3,80 meter hoog, 9,50 meter diep en 9,85 meter breed. Het is een inholling in een 27 meter hoge rotswand. De wand is glad en vochtig op sommige plaatsen. De grot is dus een eenvoudige kalksteen holte. Achter het zichtbare gedeelte van de voorruimte (waar het altaar is opgericht) en het kleine nis (waar het Mariabeeld is opgericht) heeft de holte een karstverlenging van ongeveer tien meter, waardoor het een “echte karstgrot” is en geen eenvoudige schuilplaats in de rotsen zoals zo vaak wordt gezegd.

Sinds de negende verschijning, op 25 februari 1858, stroomt er een bron in de Grot. Deze bron werd in 1974 op een zichtbare manier ingericht en het water wordt naar een reservoir onder de basilieken geleid. De pelgrims kunnen dit water (met een temperatuur van 10°C) drinken en zij kunnen het ook opvangen uit kraantjes waarvan de plaats verschillende malen is veranderd om een sfeer van stilte en inkeer te handhaven in de buurt van de Grot. Zij kunnen ook het gebaar van het water verrichten in de baden (gebouwd in 1882 en waarvan ook de plaats is veranderd om beter plaats te kunnen bieden aan zieke bedevaarders) die zich verder rechts van de bron bevinden, waarbij het badengedeelte wordt overkoepeld door een grote overkapping, ietwat naturalistisch geïnspireerd.

In 1861 heeft de bisschop van Tarbes, Mgr. Bertrand-Sévère Laurence, het domein van de Grot gekocht van de gemeente.

Het beeld van de Maagd, in Carrara marmer, gebeeldhouwd door Joseph-Hugues Fabisch (zijn naam is duidelijk zichtbaar op de sokkel), staat rechts boven in de grot , ongeveer 2 meter hoog, in een secundaire holte in de rots, de nis van de verschijningen genoemd. Het werd ingehuldigd op 4 april 1864, tijdens de eerste processie die officieel door de kerk werd georganiseerd en waaraan zo’n 20.000 mensen deelnamen, waaronder 200 priesters.