Uibater van de website

De website www.lourdes-france.org is opgezet door EURL Basilique du Rosaire,
met een kapitaal van 1 134 990 euros
gelegen 1 avenue Monseigneur Théas
F-65108 Lourdes Cedex France
Ingeschreven in het handelsregister van TARBES
onder het nummer 430 034 801
Verantwoordelijk uitgever: Monsieur Guillaume DE VULPIAN
Directeur van de uitgave: David TORCHALA
Redactie: Monsieur Laurent JARNEAU
Webmaster: Monsieur Jonathan LAUER
Telefoon: 00.33.5 62 42 78 78

Auteursrechten

Integrale of gedeeltelijke overname of gebruik van bladzijden, gegevens of andere elementen die een constitutief element vormen van de site, met om het even welk systeem, is verboden en geldt zonder toelating van de uitgever als namaak.

In die hoedanigheid liggen de gebruiksrechten van dit werk, ook gedeeltelijk, bij het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Deze gebruiksrechten behelzen het recht tot reproductie, voorstelling en aanpassing van alles wat deze website vormt: teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, geluid, videobeelden, enz.

Elke reproductie, ook gedeeltelijk, op om het even welke manier (etsen, foto’s, kopieën op papier of elektronische overname, microfilms, albums, postkaarten, maquettes, posters of andere eventuele audiovisuele manieren, enz.) nu bestaand of in de toekomst, zijn ten stelligste, verboden zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Elke voorstelling van heel het werk of een gedeelte er van aan het publiek, met om het even welk nu bestaand of nog te ontwerpen procédé, onder andere door publieke voorstellingen en projecties en verspreiding met om het even welk procédé, en uitzending in een openbare of een private plaats is verboden zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Elke aanpassing, van welke aard ook, van heel of een gedeelte van het werk om vorm te geven of een versiering aan een voorwerp of een dienst is verboden zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

De foto’s werden gemaakt door: Vincent, Lacaze, Durand, Viron, Laera, Dufour.

Waarschuwing

Alle informatie op de website is alleen indicatief en engageert in geen enkele mate de verantwoordelijkheid van de uitgever.
Deze informatie, die niet beweert exhaustief te zijn, van welke aard ook, kan alleen maar raadgevend zijn.
Deze informatie kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment worden gewijzigd.

Hyperlinks

Het maken van hyperlinks met de website www.lourdes-france.org is onderworpen aan een voorafgaand akkoord van de directeur van de uitgave. De links vanuit de websitewww.lourdes-france.org naar andere websites engageert in geen enkele mate de verantwoordelijkheid van het Heiligdom.

Toepasbare wetgeving

In geval van inbreuk op deze bepalingen is alleen de Franse jurisdictie competent en zal alleen de Franse wetgeving toepasbaar zijn.