Bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen in het Heiligdom van Lourdes

Het Heiligdom van Lourdes is een belangrijke bedevaartplaats die veel jongeren, zieke mensen of met een handicap, kwetsbare personen dus, ontvangt. Met aandacht voor hun noden en hun bescherming heeft het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes een code van goed gedrag en aangepaste procedures voorzien.

U wenst een verdacht gedrag tegenover jongeren of kwetsbare mensen te signaleren?
U wenst een probleem van openbare zeden te signaleren?

Contacteer Mgr Olivier Ribadeau Dumas, Rector van het Heiligdom,
op het nummer +33 (0)5 62 42 79 00

Contacteer Pater Giuseppe Serighelli,
diocesaan afgevaardigde voor de bescherming van minderjarigen of van kwetsbare personen,
op het nummer + 33 (0)7 57 41 18 63
deleguepreventionabus@catholique65.fr

Bewustmaking en informatie

Het Heiligdom van Lourdes reikt 3 werkinstrumenten ter bewustmaking aan om een informatiemoment te organiseren ten behoeve van organisatoren van bedevaarten naar Lourdes en van groepsverantwoordelijken.

Handvest ter bescherming

Handreikingen voor een waardige en correcte houding

Video ter bewustmaking

Doelstellingen :

Bewustmaking van allen die een pastorale verantwoordelijkheid hebben in het heiligdom O.-L.-Vrouw van Lourdes (bedevaartdirecteurs, voorzitters van hospitaliteiten, groepsverantwoordelijken) en in contact komen met minderjarigen en kwetsbare personen.

Verloop van een informatiesamenkomst :

Uw instemming met het handvest ter bescherming zal weldra kunnen gebeuren op het ogenblik dat u zich aanmeldt op het reservatieplatform (met deze formulering : « Ik bevestig kennis te hebben genomen van de bepalingen van het handvest met betrekking tot de bescherming van kwetsbare personen… »)