“Een vlammetje, een aanwezigheid”

Laat een lichtje aansteken in het Heiligdom voor u zelf en voor allen die niet lijfelijk in Lourdes aanwezig kunnen zijn.

Nous vous proposons aussi :