1 november, Allerheiligen

Gepubliceerd 30 oktober 2019 - 14:53

Zoals zijn naam het zegt, Allerheiligen is het feest van alle heiligen. Elke 1e november eert de Kerk de ontelbare menigte van hen die levende en lichtende getuigen van Christus zijn geweest.

Dit feest is dan ook de gelegenheid om er aan te herinneren dat alle mensen tot heiligheid zijn geroepen, langs verschillende maar toegankelijke wegen. De heiligheid is geen weg die voor een elite is gereserveerd; zij betreft allen die er voor kozen het spoor van Christus te volgen (Zie de pauselijke brief van Paus Franciscus “Gaudete et Exultate” (zie de katholieke boekhandels). Paus Johannes Paulus II deed het ons begrijpen door het zalig en heilig verklaren van heel veel mensen, onder wie heel verschillende personen zoals Pater Maximiliaan Kolbe, Edith Stein, Padre Pio of Moeder Teresa… Recenter, op 14 oktober 2018, heeft Paus Franciscus Paulus VI en Mgr. Romero heilig verklaard. Het zijn getuigen van Gods liefde, maar ze zijn ons ook heel nabij door de weg die ze gingen – zij zijn niet van de ene op de andere dag heilig geworden – , door hun twijfels, door hun vragen… door hun menszijn.

2 november

2 november is gewijd aan de herdenking van de doden. Op die dag wordt in het Heiligdom van Lourdes een eucharistie opgedragen, om 11.15 u in de Rozenkransbasiliek, door Mgr. Olivier Ribadeau Dumas, de rector, die er aan herinnert dat wij op deze plek “in de wereld van het Evangelie zijn, waar de armen de eerste plaats bekleden”.

Een concert voor de restauratie van de parochiekerk

Op zaterdag 2 november, vanaf 20.30 u in de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis, wordt het Requiem van Mozart uitgevoerd, een werk dat niet afraakte en dat zal worden uitgevoerd in aanwezigheid van de componist Pierre-Henri Dutron, die er een eigen versie van maakte. De opbrengst van deze voorstelling gaat naar de Vereniging Toit du cœur voor de restauratie van de parochiekerk van Lourdes.
Met vrije bijdrage.