11 en 12 februari : De Dagen van Lourdes opnieuw beleven !

Gepubliceerd 16 februari 2021 - 10:00

Op de voorbije 11de en 12de februari brachten de « Dagen van Lourdes » 850 internationale verantwoordelijken voor bedevaarten (bedevaartdirecteurs, voorzitters van hospitaliteiten, beroepsmensen in de sector van het religieus toerisme, partners van het Heiligdom…) on-line samen. Maar dat niet alleen, want bij deze gelegenheid hebben talrijke vaste bezoekers van Lourdes de plenaire sessies, de meditaties, de onderrichtingen en de talloze getuigenissen kunnen volgen hetgeen hen allen heeft toegelaten om Lourdes te beleven maar ook om hun komende bedevaart voor te bereiden.

Dagen van Lourdes, de replay’s

Donderdag 11 februari

Pastorale oriëntaties voor het Heiligdom van Lourdes – Mgr Antoine Hérouard, apostolisch afgevaardigde voor het Heiligdom van Lourdes

Video-retrospectieve van het jaar 2020
Nieuwe statuut van het Heiligdom

Internationale Mis

replay >>

De plaats van Lourdes in mijn leven

Woord en getuigenissen :
Clémence (kwam vijf jaar geleden met de Frat-jongerenbedevaart, en nu een jonge pro-Lourdes)
François Compagnet (hospitalier en hotelhouder, aanwezig)
Martine Korpal (personeelslid van het Heiligdom, aanwezig)
Laurence d’Artigues (video)
Christian Bodard (video)

replay >>

Mgr Olivier Ribadeau Dumas, rector

Lourdes als een antwoord op de crisis (deel 1) replay >>
Hoop en weerbaarheid (deel 2) replay >>

15h30 Rozenkransgebed aan de Grot, met Mgr Antoine Hérouard als voorganger

replay >>

Een Heiligdom dat bekommerd is om onthaal te bieden in veiligheid
De gezondheidsmaatregelen die in voege zijn gesteld door het Heiligdom

In aanwezigheid van de rector, Mgr Olivier Ribadeau Dumas, van de permanente geneesheer van het Heiligdom, Alessandro de Franciscis, van de verantwoordelijke voor de pool techniek, preventie en veiligheid, Sébastien Maysounave en van de vice-voorzitter van het Bureau van Toerisme van Lourdes, Marie Etcheverry.

replay >>

Het jaarthema voor 2021 is : « Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis », Priester Horacio Brito, algemeen aalmoezenier van de Hospitaliteit Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, reikt ons drie meditaties aan, waarvan de eerste : « Maria, vol van genade ».

replay >>

Een Heiligdom dat zich vernieuwt.
Ervaring en vernieuwing

Op het podium van de Bernadettekerk : Don Anne Guillaume, chapelain van het Heiligdom, departement Onthaal en Bedevaarten, Don Pascal Boulic, chapelain van het Heiligdom, departement Onthaal en Bedevaarten, Daniel Pezet, voorzitter van de Hospitaliteit Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Priester Krzysztof Zielenda, chapelain van het Heiligdom, departement Onthaal en Bedevaarten, en Don Jean-Xavier Salefran, chapelain van het Heiligdom, verantwoordelijke voor de liturgie. Zij deelden vanuit hun ervaringen hieromtrent.

replay >>

Vrijdag 12 februari

8h Mis aan de Grot, met Mgr Antoine Hérouard als voorganger

replay >>

« Mij geschiede naar uw woord »
2de Meditatie van Priester Horacio Brito,

replay >>

Op bedevaart komen naar Lourdes met mensen die ziek zijn

Rond-tafel met dokter Alessandro de Franciscis, permanent geneesheer van Lourdes, François Labadie, directeur van het Onthaalcentrum Notre-Dame en Zuster Amal van het Onthaalcentrum Marie Saint-Frai te Lourdes. Zij deden een uitwisseling omtrent hun toenadering tot de bedevaarten in Lourdes. Namen on-line deel aan het gesprek : professor Gilles Berrut, geriater, geneesheer van de Rosaire-bedevaart, dokter Jean-Louis Dalleinne, verantwoordelijke voor de gezondheidspastoraal van het bisdom Evreux, en dokter Alain Baty, huisarts, voorzitter van de Associatie van voorzitters van Franstalige hospitaliteiten.

replay >>

De uitstraling van Lourdes
Het rozenkransgebed in Lourdes uitgezonden via katholieke televisiezenders

Het rozenkransgebed in Lourdes wordt gevolgd over de ganse wereld. Priester Michel Baute, chapelain van Lourdes, was op het podium, en on-line verbonden waren : Philippine de Saint-Pierre (algemeen directeur van KTO TV, Frankrijk), Fabio Bolzetta (animator van TV2000, Italië), Peter Gagnon (progammedirecteur van EWTN, USA) en Femin Jacob (programmadirecteur van Atmadarshan TV (India). Zij zenden elke dag het rozenkransgebed van Lourdes uit.

replay >>

« Ik beloof u niet het geluk van deze wereld, maar van de andere »
3de meditatie van Priester Horacio Brito over het jaarthema «  Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis  »

replay >>

Lourdes beleven buiten Lourdes

Waren aanwezig om uit te wisselen : Mgr Xavier d’Arodes, vice-rector van het Heiligdom, om de « Missies van Lourdes » voor te stellen ; Priester Régis-Marie de La Teyssonnière, chapelain van Lourdes, die in verschillende landen van de wereld de « dagen zoals in Lourdes » heeft begeleid en becommentarieerd ; Priester Georges Nicoli, pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Bastia, die vertelde over zijn missie met Bernadette en haar relieken die ter verering werden aangereikt in Corsica. Priester Vincent Cabanac, directeur van de Nationale Bedevaart (Frankrijk) en Constance Lot de Maniquete, hospitalière van Notre-Dame de Salut, hebben hun ervaring gedeeld omtrent de « beschermengelen » in de schoot van de Hospitaliteit Notre-Dame de Salut. Mgr Pascal Gollnisch, directeur van het Werk van het Oosten, vertelde over de verzending van beelden van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes naar Irak.

replay >>

Vragen/Antwoorden

Mgr Antoine Hérouard, apostolisch afgevaardigde voor het Heiligdom van Lourdes, en Guillaume de Vulpian, algemeen directeur, antwoorden op de vragen van de bedevaartorganisatoren.

replay >>

Afsluiting

door Mgr Antoine Hérouard die het laatste woord had bij deze on-line-dagen, zodanig dat iedereen het gevoel had in Lourdes te zijn.

replay >>