23e Internationale dagen Saint François de Sales in Lourdes, van 30 januari tot 1 februari 2019

Gepubliceerd 14 januari 2019 - 13:53

Dit internationale treffen met beroepslui uit bijna 30 landen maken buitengewone uitwisseling en ontmoetingen mogelijk onder journalisten van de katholieke media, uitgevers en communicatieverantwoordelijken in de Kerk, onder de blik van de H. Franciscus van Sales, patroonheilige van de journalisten. Lourdes ontvangt dit treffen in 2019 voor de tweede keer. Het thema luidt: “Journalistiek en overtuigingen”.

Ook deze keer worden deze dagen georganiseerd door het Secretariaat voor de Communicatie van het Vaticaan, de Federatie van de Katholieke Media en Signis. Zij hebben een buitengewone internationale dimensie en maken een unieke uitwisseling van gedachten en ontmoetingen mogelijk. Kardinaal Pietro Parolin zal de prijs Jacques Hamel uitreiken, in aanwezigheid van Roselyne Hamel, zus van de vermoorde priester.

“Journalistiek en overtuigingen”

François Ernenwein, coördinator van deze Dagen, zal deze ontmoetingsdagen voorstellen, in aanwezigheid van Mgr. Nicolas Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, Jean-Marie Montel, voorzitter van de Federatie van Katholieke Media, Helen Osman, voorzitster van Signis Internationaal en Paolo Ruffini, prefect van het Dicasterium voor de Communicatie van het Vaticaan.
Op woensdag 30 januari zullen de deelnemers hun kennis van de geschiedenis van de verschijningen kunnen vergroten, dank zij de projectie van een film over de boodschap van Lourdes en een begeleid bezoek aan het Heiligdom en aan de plaatsen die met het leven van Bernadette Soubirous te maken hebben.

Wij geven hier een voorlopig programma, zoals het er uitziet op 8 januari 2019, maar nog kan worden aangevuld of gewijzigd.

Om 15.45 u zal de Eucharistie, voorgegaan door Mgr. Nicolas Brouwet, de echte opener van deze dagen zijn. Het gekozen thema “Journalistiek en overtuigingen” zal de journalisten in staat stellen om de fundamenten zelf van hun engagement opnieuw uit te spreken.

Om 17 u, in de H. Bernadette aula zal Jean Vanier met een videoboodschap een blik werpen op de christelijke pers en zeggen dat men dringend de overtuigingen en de openheid moet samenvoegen.
De vergadering kan nadien luisteren naar een gesprek tussen Helen Osman, voorzitster van Signis, Katholieke Wereldwijde Vereniging voor Communicatie (Verenigde Staten) en François Euvé, directeur van het tijdschrift Etudes. Zij zullen antwoorden op de vraag “Kan men in het veld van de overtuigingen verder gaan zonder een absoluut gegeven, zonder transcendentie? Of moet men aanvaarden te leven in een wereld waar de individuele en collectieve existentiële referentiepunten verstoord zijn? “

Om 18.45 u zullen E.H. André Cabes, rector van het Heiligdom, en Klaus Nientiedt, hoofdredacteur van Konradsblatt (Freiburg im Breisgau, Duitsland) de volgende vragen beantwoorden: “Hoe een veelvoud aan overtuigingen in de Kerk beleven? Welk is het deel van de interpretatie in de debatten en in de pastoraal?”

Om 20 u zullen de deelnemers, met de hulp van Dominique Potier, socialistisch parlementslid van Meurthe-et-Moselle (Frankrijk) en Daniël Bougnoux, filosoof, de rol kunnen evalueren van de overtuigingen, in de cultuur, in de opvoeding en ook hun noodzakelijke aanwezigheid in een democratie.

Familie, school en politiek

Donderdag 31 januari zal, na een Eucharistie waarin Mgr. Norbert Turini, bisschop van Perpignan-Elne voorgaat, even rijk zijn aan gedachtewisselingen en debatten over de zoektocht op verschillende plaatsen van de samenleving rond de overtuigingen: de familie, de school en de politiek, met Anne Muxel, politicologe, en E.H. Nigel Barrett, van het aartsbisdom Bombay (India). Op het einde van de voormiddag zullen professor Alain Bentolila, linguïst, en E.H. Walter Chikwendu Ihejirika, professor aan de Universiteit van Port-Harcourt (Nigeria), president van Signis Afrika het debat animeren over “School en overtuigingen”. Welk debat in de school?” Zij worden gevolgd door Paul Piccarreta, directeur van het tijdschrift Limites, en Bernard Perret, sociaal econoom, die wegen zullen voorstellen om weg te geraken van de bekoring tot radicaliteit en om te strijden tegen het statu quo.

In de namiddag zullen werkgroepen voor bezinning en uitwisseling, met journalisten, sprekers en verkopers de meer specifieke ontmoetingen bevorderen.

Een bijzonder Getuige

Vanaf 18.30 u zal Jean Birnbaum, hoofdredacteur van Monde des livres, auteur van een studie over de schade die veroorzaakt werd door de weigering rekening te houden met de religieuze factor, ons helpen nadenken over de gevolgen van deze “religieuze stilte” en wegen tonen om er uit te geraken.

‘s Avonds wordt dan de musical “Bernadette van Lourdes” voorgesteld, die in Lourdes, zaal Robert Hossein, vanaf 1 juli 2019 zal worden gespeeld.

Kardinaal Pietro Parolin reikt de prijs Jacques Hamel uit

Op vrijdag 1 februari gaat kardinaal Pietro Parolin om 7.30 u voor in de Eucharistie. Hij zal daarna de prijs “Jacques Hamel” uitreiken, in aanwezigheid van Mevrouw Roselyne Hamel, zus van E.H. Jacques Hamel, die op 26 juli 2016 door twee terroristen in Saint-Etienne-du-Rouvray vermoord.

kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris in het Vaticaan, heeft op 26 januari 2018 in Lourdes de eerste prijs Jacques Hamel uitgereikt aan Samuel Lieven, voor zijn reportage over “De bekeerlingen van 13 november”, in aanwezigheid van Roselyne Hamel, zus van de vermoorde priester.

De voormiddag gaat dan verder met raadgevingen op het vlak van marketing door blogger Erwan Le Morhedec, advocaat, beter gekend onder zijn pseudoniem Koz en door socioloog Jean-Marie Charon.

Vanaf 11 u zullen Guillaume Tabard, hoofdredacteur en politiek commentator bij de Figaro, en E.H. Jean-Paul Sagadou, provinciaal afgevaardigde van de Assumptionisten voor West-Afrika, aantonen hoe alle media min of meer expliciete overtuigingen hebben.

En om te eindigen zullen Gilles Vanderpooten, directeur van Reporters d’Espoirs, en Michel Zanzucchi, commentator bij Avvenire (Italië) wegen en een begin van antwoorden geven voor meer gespierde commentaar, drager van oplossingen voor een opbouwende journalistiek.

E.H. Jacques Hamel

Lees heel het programma en ontdek de rijkdom van deze ontmoetingen. Er is een kwaliteitsvolle simultaanvertaling in 3 talen (Frans, Engels en Italiaans), om op een efficiënte wijze de bijeenkomst te volgen.

Link om u in te schrijven: https://evenement.otrement.info/

Contact: federation@medias-catholiques.fr
01 74 31 68 98