Welkom in het Onthaalcentrum Notre-Dame in het hart van het Heiligdom van Lourdes

Zieken zijn van harte welkom in de Heiligdommen. Al in de vorige eeuw werden onthaalcentra gebouwd om hen onthaal te kunnen bieden. Het Onthaalcentrum Notre Dame, ingehuldigd op 20 september 1997, is een gebouw met zes verdiepingen, verdeeld over twee vleugels (oostvleugel, kant Hospitalet, en westvleugel, kant Karmel), en waarvan er 5 ter beschikking zijn voor de zieken.

Opgevat in de vorm van « open armen », naar het voorbeeld van de Rozenkransbasiliek, herinnert het Onthaalcentrum Notre-Dame ons eraan dat in Lourdes elke mens ontvangen wordt als een persoon.

Zieken of mensen met een beperking doen heel vaak een aanzienlijke menselijke inspanning om naar Lourdes te kunnen komen. Daarbij voegt zich dan nog dikwijls een grote financiële inspanning. De missie van de betaalde werkkrachten en vrijwilligers van het Onthaalcentrum Notre-Dame bestaat erin om hen dan ook niet te ontgoochelen. Daarom werken zij er hard aan dat zij zich goed voelen, maar ook dat zij kunnen genieten van een maximum aan comfort en veiligheid. Zij maken deel uit van een immense keten van solidariteit die ervoor zorgt dat iedereen, en met name de meest kwetsbaren, in Lourdes onthaal wordt geboden. Het Onthaalcentrum ontvangt voor het merendeel bedevaarders die in groep komen.
Alle kamers zijn gemedicaliseerd en elk bed beschikt over een oproepsignaal. De douches en toiletten zijn speciaal ontworpen voor mensen met een beperking en elke verdieping heeft een zorgkamer. De bedevaarten en groepen worden altijd vergezeld door artsen en verpleegkundigen. Op elke verdieping zijn er kamers die gereserveerd zijn voor bedevaartartsen en aalmoezeniers van de bedevaart. Het Onthaalcentrum Notre-Dame is trouwens geclassificeerd als “type U eerste categorie”, waardoor het vrijwel beantwoordt aan ziekenhuisnormen; vandaar ook dat het aan zeer nauwkeurige gezondheids- en veiligheidsnormen moet voldoen.
De werknemers van het Onthaalcentrum weten dat ze in een bijzonder bedrijf werken. Er leeft een extra-bezieling. Het is voor de ‘mensen’ dat ze allemaal werken, soms zonder uren of kosten te tellen. Het doel van dit huis is onthaal bieden. Bedevaarders voelen deze bekommernis altijd. Kleine geschenken, een paar woorden, een handgebaar of gewoon een kleine glimlach zijn hun manier om de werknemers en vrijwilligers te bedanken.

Het Onthaalcentrum Notre-Dame, een bevoorrechte plaats 

“Jullie zijn kleine levenshelden”, heeft paus Franciscus eens gezegd tegen kinderen die ernstig ziek waren. En hij voegde eraan toe: “De tijd die men aan de zijde van een zieke doorbrengt is heilig”. De geschiedenis van het Heiligdom van Lourdes is altijd al verbonden geweest met de aanwezigheid van zieken en mensen met een beperking. Was Bernadette Soubirous niet de eerste van hen? Sinds de jaren 1870, met het ontstaan van de grote bedevaarten, nemen bedevaarders met een beperkte mobiliteit deel aan de vieringen in Lourdes. Ze kregen altijd een ereplaats op de voorste rijen. In 1877 bouwde het Heiligdom het opvangcentrum Notre Dame op de linkeroever van de Gave. Jaren later werd besloten de accommodatiestructuur te moderniseren: het Onthaalcentrum Notre-Dame is gaan oprijzen op de rechteroever van de Gave.
Een bedevaarder die te moe is om naar buiten te gaan, kan vanuit zijn kamer of vanaf het terras deelnemen aan een processie, of zich gewoon naar de grot keren om te bidden. De maaltijden in de eetzalen nodigen uit tot uitwisseling.

Wist u dit? 

De materialen die bij de bouw van het Onthaalcentrum gebruikt werden, staan in verhouding tot de genialiteit van de bedenkers ervan. Dat geldt voor de glasoppervlakken: meer dan 3300 vierkante meter, voornamelijk verdeeld over de oost-, zuid- en westgevel. Het betreft een dubbele beglazing die bijzonder doeltreffend is om 50% van de zonnestralen tegen te houden en daardoor het comfort van de bedevaarders te verhogen. Het dak van het Onthaalcentrum is gemaakt van een prachtige Pyreneeënleisteen die wordt gewonnen in een steengroeve op 5 km van Lourdes: een dikke, dichte, edele en zeer resistente leisteen die de architectonische kwaliteit van het gebouw versterkt en tegelijkertijd een kans bood voor lokale ontwikkeling. Het Onthaalcentrum maakt ook deel uit van een project van sociale en solidaire economie.

“De spirituele kracht van de plaats die we ontdekten of herontdekten naarmate het onderzoek vorderde, heeft ons de ogen geopend voor het vermogen dat wij zouden kunnen hebben om bij te dragen tot het welzijn van de bedevaarders door de manier waarop wij het Onthaalcentrum Notre-Dame zouden opvatten”.
(Serge en André Grésy, architecten van het Onthaalcentrum)