Evolutie van het gezondheidsprotocol
in het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Rekening houdend met het verstrengde gezondheidsprotocol gevalideerd door het arrest van de prefectuur van 7 juli 2021, van het gewijzigde decreet n° 2021-699 van 1 juni 2021, van de wet met betrekking tot de beheersing van de gezondheidscrisis en de actualiteit van de evolutie van de Covid-19-epidemie, brengt het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw aanpassingen aan in zijn functioneren.

Gezondheidspas

De gezondheidspas is niet nodig om toegang te verwerven tot het grondgebied van het Heiligdom, en evenmin tot de plaatsen waar liturgie gevierd wordt (op het ogenblik dat er een activiteit van liturgische aard plaats vindt).

Omdat het self-restaurant Saint-Michel van de Hospitaliteit Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes de functie vervult van een collectieve eetgelegenheid voor de hospitaliers en werknemers van het heiligdom, is ook deze ruimte niet onderhevig aan de controle van de gezondheidspas.
In de andere plaatsen van het Heiligdom is de controle van de gezondheidspas van toepassing:

• om toegang te verwerven tot de eetgelegenheden (ontbijt, middagmaal, avondmaal) in de logeerplaatsen van het Heiligdom
• om deel te nemen aan het recital Bernadette van Lourdes (Heilige-Bernadettekerk)
• om deel te nemen aan niet-liturgische activiteiten

Wat de groepen betreft, belast het Heiligdom de bedevaartdirecteurs en/of de voorzitters van de hospitaliteiten ermee om de gezondheidspas te controleren. Zij dienen het Heiligdom een oplijsting te bezorgen van de personen die deze controle verzekeren.
Elke directie dient haar eigen bedevaarders te controleren: zij dienen op de dag van aankomst een gezondheidspas voor te leggen en ontvangen een legitimatie-armband die geldig is tot het einde van het verblijf.

Het dragen van een mondmasker

Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in de ruimten in open lucht in het Heiligdom.

Het zou verplicht kunnen worden in het Heiligdom, op alle plaatsen en in alle omstandigheden, vanuit een beslissing van de prefectuur van de Hautes-Pyrénées.

Het dragen van een mondmasker binnen de liturgische ruimten en binnen de gebouwen van het Heiligdom is eveneens verplicht in de zones waar vele mensen samenkomen, zoals de grot, de waterkraantjes, de wachtruimtes bij de baden, de lichtkapellen (waar de kaarsen branden) alsook in de eucharistische processie en in de Mariale processie.

De gemedicaliseerde Onthaalcentra van Lourdes

Het Heiligdom vraagt dat de begeleiders en vrijwilligers gevaccineerd zijn om toegang te krijgen tot de Onthaalcentra Notre-Dame, Marie Saint-Frai en Salus Infirmorum.

Voor deze vraag kan geen enkele uitzondering gemaakt worden behalve onder de voorwaarden bepaald in de uitbreidingswet.

1. Degenen die er verblijven dienen een geldige gezondheidspas voor te leggen.

2. De vrijwillige hospitaliers en het personeel volgen de toepassing van de wet, volgens de volgende kalender :

• Vanaf maandag 9 augustus 2021
Volledig vaccinatieschema
> ofwel een document dat aangeeft dat de doses werden toegediend
> ofwel een negatieve test <48h
> ofwel een certificaat van herstel van minstens 11 dagen en maximaal 6 maanden

• Vanaf 15 september 2021
Volledig vaccinatieschema
> ofwel een document dat aangeeft dat de doses werden toegediend
> ofwel 1 vaccindosis + een negatieve test <48h
> ofwel een certificaat van herstel van minstens 11 dagen en maximaal 6 maanden

• Vanaf 15 oktober 2021
Volledig vaccinatieschema
> ofwel een document dat aangeeft dat de doses werden toegediend
> ofwel een certificaat van herstel van minstens 11 dagen en maximaal 6 maanden

Processies

De maatregelen van het verstrengde gezondheidsprotocol zijn ook van toepassing op de organisatie van de liturgische processies

Het gezondheidsprotocol is – op verzoek van de autoriteiten – verstrengd door een verlaging van de drempel en een aanpassing van de groepering van personen :
• in groepen van 50.
• op statische wijze geplaatst in materiaal omlijnde en niet aan elkaar grenzende zones.
De kop van de processie zal zich voortbewegen.

Grot

Aan de Grot van Massabielle beperkt het Heiligdom de activiteiten uitsluitend tot erediensten en momenten van gebed. Als plaats van eredienst zijn dezelfde maatregelen van toepassing als in de kerkgebouwen, meer bepaald met de verplichting om het mondmasker te dragen en afstand te houden voor de gelovigen die rechtop staan.

Herkenbare vrijwilligers en hospitaliers zullen zich tussen de bedevaarders bewegen met informatiepictogrammen die oproepen om een mondmasker te dagen en de afstand te respecteren.