De Grot bezoeken

Ga naar de Grot van de verschijningen en passeer onder de rots: u zult er de bron zien en het bekende beeld van O.L.Vrouw van Lourdes. Een ervaring die u niet mag missen. De Grot is de plek van de  buitengewone gebeurtenissen die plaatsvonden in 1858: 18 ontmoetingen tussen de Maagd Maria, de Moeder van Jezus Christus, en Bernadette Soubirous, een jong meisje uit Lourdes.

De Grot van de verschijningen is het hart van het Heiligdom. De bron en het beeld van O.L.Vrouw van Lourdes trekken alle aandacht van de pelgrims. De Grot zelf zegt al veel van de Boodschap van Lourdes. Zij is in de rots uitgesleten, als een echo van het Bijbelse woord: “De Heer is mijn rots, mijn redder, mijn hoge vesting” (Psalm 62, 7). De rots is zwart en de zon schijnt nooit in de Grot: de Verschijning (de Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis) daarentegen is alleen maar licht en glimlach. De nis waarin het beeld staat, is de plek waar de Maagd Maria het vaakst verscheen aan Bernadette: het is als een venster dat vanuit deze donkere wereld laat kijken naar het Rijk van God.

De Grot is een plaats voor gebed, vertrouwen, vrede, eerbied, eenheid en stilte.  Iedereen kan aan zijn bezoek aan de Grot, of zijn halte bij de Grot, de zin geven die hij er kan en wil aan geven.

De pausen Johannes-Paulus II en Benedictus XVI zijn bij deze Grot komen bidden.