« Geroepen tot de vreugde van Pasen » Programma vann de Goede Week in het Heiligdom

Gepubliceerd 27 maart 2019 - 13:32

De Veertigdagentijd, begonnen op Aswoensdag, 6 maart laatst, leidt ons naar het Paasfeest, de viering van de Verrijzenis van Jezus Christus. Het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes nodigt u uit tot deze vreugde.

Voor de katholieken is de Goede Week de laatste week van de vastenperiode. Zij begint met Palmzondag, 14 april, de herinnering aan Christus plechtige intrede in Jeruzalem. Verder omvat ze ook Witte Donderdag, met de gedachtenis aan de instelling van de Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal, en Goede Vrijdag, de dag van het Lijden van de Heer en zijn dood op het kruis. De week eindigt met de paaswake tijdens de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag, wanneer de Verrijzenis van Christus wordt gevierd. U vindt hieronder de volledige uurregeling en het programma van de conferenties.

De Goede Week

18 April : Witte Donderdag

In het Heiligdom is er op Witte Donderdag noch processie noch Mis voor de viering van het Laatste Avondmaal van de Heer. Er is wel mogelijkheid om het teken van het water te stellen en te biechten

19 April : Goede Vrijdagde

  • 11.00 u Kruisweg

20 April : Stille Zaterdag

  • 16.00 u Internationale mariale viering bij de Grot.

21 April : Paaszondag

  • 9.30 u Plechtige internationale Mis van Pasen, in de ondergrondse Pius X- basiliek. Direct TV LOURDES.
  • 9.30 u Mis – Kapel H. Maximilien Kolbe.

Biechtkapel :
De priester heet u elke dag welkom van 10.30 tot 11.15 u en van 14.30 tot 17.00 u.

Laat ons bidden
Om zich in de handen van God te leggen en ons hart voor te bereiden op de vreugde van Pasen: een gebed van de H. Bernadette.

Gebed van een arme bedelares tot Jezus

O Jezus, geef mij
het brood van de nederigheid,
het brood van de gehoorzaamheid,
het brood van de liefde,
het brood van de kracht om mijn wil te breken en één met die van U te maken,
het brood van de innerlijke versterving,
het brood van de onthechting aan wat geschapen is,
het brood van het geduld om de pijn van mijn hart te verdragen.
O Jezus, U wenst mij gekruisigd, fiat,
het brood van de kracht om goed te lijden,
het brood U alleen in alles en altijd te zien,
Jezus, Maria, het Kruis, ik wil geen andere vrienden dan deze.” »

Gebed van een arme bedelares tot Jezus – Bernadette Soubirous, Persoonlijke notities, p. 16.