Kerstmis beleven als herinnering aan Pater Andrea Caruso

Gepubliceerd 16 december 2019 - 09:26

Pater Andrea Caruso, kapucijn, chapelain in Lourdes, stierf in juni laatstleden ten gevolge van een val in de bergen. Het is dank zij zijn initiatief dat men de drie kerststallen kan bewonderen die sinds 8 december in het Heiligdom staan opgesteld. (Pater Andrea Caruso is de tweede van rechts)

Sterk aan Kerstmis gehecht

De gemeenschap van de kapucijnen is dus in 2017 in het Heiligdom van Lourdes toegekomen, voor de versterking van de evangelisatiezending. Pater Andrea Caruso vertelde graag over zijn gehechtheid aan Kerstmis. Als weeskind kon hij tot tranen toe bewogen worden bij het denken aan Jezus in de kribbe, het enige licht voor hem in de pijnlijke afwezigheid van zijn ouders.

3 kerststallen voor het Heiligdom van Lourdes

Als volgeling van Franciscus van Assisi bekleedde de kerstkribbe een bijzondere plaats in het hart van Pater Andrea. Het heeft dan ook niemand verbaasd toen hij de vraag naar 3 kribben ter sprake bracht bij zijn vriend, de kunstenaar Emilio Burri uit Genua. Zij werden het er over eens dat zij met Bernadette Soubirous te maken moesten hebben.

3 symbolische plaatsen uit het leven van Bernadette Soubirous

De pater kapucijn heeft willen aantonen dat God niet ver weg is, niet onbereikbaar. Daarom liet hij de plaatsen uit het leven van Bernadette Soubirous in Lourdes namaken.
In de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis kunt u met ontroering het cachot aanschouwen, de plaats waar de heilige Bernadette woonde ten tijde van de verschijningen. Een knipoog van de kunstenaar: het beeldje dat een monnik voorstelt tussen de twee gebouwen heeft het gezicht van Pater Andrea Caruso.

In de crypte ziet u de grot, waar alles op 11 februari 1858 is begonnen.
In de Rozenkransbasiliek kunt u zich als het ware aansluiten bij het feest dat wordt gevierd in de Boly-molen, de “molen van het geluk”, om het doopsel te vieren van de eerstgeborene in het gezin Soubirous.

Pater Andrea Caruso heeft ze niet afgewerkt gezien. Ongetwijfeld begeleidt hij nu vanuit de hemel en met de engelen iedereen die deze kerststallen gaat bezoeken, tot en met deze die in de Grot is gebouwd. Hij deelt met ons ongetwijfeld de ontroering van Kerstmis.