De hele wereld komt naar Lourdes

Lourdes is vanaf zijn ontstaan een internationaal heiligdom.

Of men op bedevaart komt dan wel of men komt voor een bezoek van enkele uren, het Heiligdom Onze Lieve Vrouw van Lourdes is een ontmoetingsplaats die openstaat voor iedereen.
Het Heiligdom is niet zo maar een historisch gebouw dat wordt onderhouden; het is een levende plaats zich die jaar na jaar omvormt om de bedevaarders beter te kunnen onthalen en hen te helpen de universaliteit van de Boodschap van Lourdes te ontdekken.
Sedert de verschijningen in 1858 stromen massa’s mensen naar de Grot van Massabielle, rond de kleine Bernadette Soubirous.
De eerste buitenlandse bedevaart vond plaats in 1874: de Belgische nationale bedevaart bracht meer dan duizend bedevaarders naar Lourdes.
Om de steeds groter wordende menigte bedevaarders te kunnen onthalen, heeft het Heiligdom in de loop der jaren basilieken, kerken, kapellen en een onthaalcentrum voor zieken gebouwd.
Of het nu gaat om een bedevaarder voor één dag of van al zo lang, of men als gezin of als bisdom komt, of men een gelovige is die trouw praktiseert of een bezoeker voor een uurtje, het is heel moeilijk om een “typisch profiel” van ‘de bedevaarder’ vast te leggen.
Toch kunnen we een onderscheid maken:

– De bedevaarders
Hiermee bedoelen we allen die naar Lourdes komen voor een spirituele demarche.
Het gaat vaak om parochiegroepen, groepen vanuit een bisdom of een land, groepen vanuit een religieuze familie, of zelfs groepen vanuit een touroperator. Deze bedevaartorganisaties bestaan vaak al tientallen jaren.
Het Heiligdom kent precies hun aantal, want ze melden zich aan en worden geregistreerd. Zij staan in nauw contact met het Heiligdom voor het reserveren van plaatsen en speciale verzoeken.

– De bezoekers
Hiermee bedoelen wij allen die in hun eentje of met hun familie naar Lourdes komen, voor een paar dagen of een paar uur. Zij voegen zich te midden van de grote menigte bedevaarders en nemen soms deel aan de vieringen.
Bedevaarders en bezoekers van de ganse wereld : 80 nationaliteiten worden onthaal in het Heiligdom.
Lourdes is internationaal want de eenvoud en de diepgang van zijn boodschap brengt massa’s mensen samen afkomstig vanuit alle landen en afkomst.
Het Heiligdom biedt onthaal aan de ganse wereld, aan de ganse samenleving, welke ook haar cultuur, godsdienst of afwezigheid van religie is. Iedereen zal er vinden wat hij zoekt.

Lourdes is in de hele wereld

« Lourdes » est un nom connu dans le monde entier.
Sur tous les continents, il existe d’innombrables reproductions de la Grotte de Massabielle ; mais aussi des paroisses, des écoles, dénommées « Notre-Dame de Lourdes ».

Enkele cijfers
De georganiseerde bedevaarten (met ook zieke mensen)
2019 : 445 000 bedevaarders
2020 : 35 000 bedevaarders
2021 : 100 000 bedevaarders
2022 : 175 000 bedevaarders
2023 : 370 000 bedevaarders

De toevloed van individuele bedevaarders en bezoekers
2019 : Het juiste aantal is niet gekend (geschat op 3,5 miljoen)
2020 : 800 000 bezoekers
2021 : 1 600 000 bezoekers
2022 : 2 700 000 bezoekers
2023 : 3 100 000 bezoekers