Deelnemen aan de mariale lichtprocessie

Kom elke avond om 21 u het Lourdeslied zingen, samen met gelovigen uit de hele wereld. Het is een van de meest populaire momenten in Lourdes.

Op 14 augustus 1983 zei paus Johannes Paulus II bij het einde van de processie: “In deze rustige nacht waken wij. Wij bidden, niet langer in het geheim, maar als een groot volk onderweg in het spoor van de verrezen Jezus Christus, elkaar belichtend, elkaar meedragend.”

Mis de deelname aan de mariale lichtprocessie in de avond niet. Vanaf 18 februari 1858, dag van de derde verschijning, had een van de twee personen die Bernadette begeleidden, een kaars meegebracht. Nadien is Bernadette telkens met een kaars gekomen. De beroemde kaarsenprocessie van Lourdes, bekend over heel de wereld, wordt in Lourdes vanaf 1863 gehouden. Het was Pater Marie-Antoine, kapucijn met als bijnaam “de heilige van Toulouse”, die er mee begon. Het is het meest populaire gebeuren van Lourdes. De pelgrims verzamelen zich rond hun vlaggen. Ook de zieken, voor zover het mogelijk is, houden er aan er bij te zijn. U kunt een kaars in de hand houden, en op het bijgaande beschermingskapje kunt u het traditionele Lourdeslied lezen, dat het relaas van de verschijningen volgt.

Tijdens de processie wordt de rozenkrans gebeden, met de mysteries van de rozenkrans, afhankelijk van de dagen: de blijde, de droevige, de glorierijke of de lichtbrengende mysteries. Bij het begin van elk tientje wordt kort de oriëntatie van het gebed aangeduid, om te vermijden dat het gebed een mechanisch gebeuren wordt. Bij het Lourdeslied (tussen de tientjes) hoort men vele talen. In de rust van de avond bidt elkeen voor de intenties die hem nauw aan het hart liggen, maar het gebed zelf maakt de massa “uit alle volken en naties en talen” tot één gemeenschap, samen met Maria en met de leerlingen in de bovenzaal na de Hemelvaart van Christus. Ongeacht het
weer, de processie vindt altijd plaats: de pelgrim van Lourdes is taai en hij weet dat het verstandig is een paraplu mee te brengen.

Wist u?  Van april tot eind oktober en in de winter bij de mariale feesten zoals 8 december en 11 februari, organiseert het Heiligdom jaarlijks zowat 200 mariale lichtprocessies.

NB Indien u met het koor wenst mee te zingen, moet u tegen 20.30 u aanwezig zijn op het voorplein van de Rozenkransbasiliek.