Schenk een roos aan onze lieve vrouw van Lourdes, bij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Gepubliceerd 8 november 2019 - 09:11

Op 8 december, feest van de Onbevlekte Ontvangenis, legt de Paus in Rome als eerbetoon op de Piazza di Espagna een ruiker bloemen neer aan de voet van een beeld van Maria.
Op diezelfde dag, op de plaats waar de Maagd heeft gezegd: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, sluit het Heiligdom bij dit gebaar van de Paus aan: duizenden bloemen, vanaf 10 november door de pelgrims via het Internet aangevraagd.

“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”

Het Heiligdom bij dit gebaar van de Paus aan: duizenden bloemen, vanaf 8 november door de pelgrims via het Internet aangevraagd, zullen dan worden geplaatst, in de Grot, aan de voeten van O.L.Vrouw. Wij willen zo ook hulde brengen en zo de vreugde van Bernadette verlengen, die zei: zij had een gele roos op elke voet, de kleur van de ketting van haar rozenkrans. De rozenkrans zet de wereld in de bloemen.

Elk jaar viert het Heiligdom van Lourdes op 8 december, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis.

De eucharistie zal in de Pius X-basiliek worden gecelebreerd door Mgr. Olivier Ribadeau Dumas, Rector van het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourde, gevolgd door het Angelus bij de Grot en de zegening van de rozen. Tegelijk zal op alle continenten een immense gebedsketen worden gevormd, op initiatief van de Familie van O.L.Vrouw van Lourdes en de gebedsgroepen van Padre Pio. Zij zullen zo actief deelnemen aan deze keten van het bidden van de rozenkrans van de Onbevlekte. Sluit u er bij aan! De heilige Padre Pio heeft gezegd: “Bemin de Maagd en doe haar beminnen. Bid altijd de rozenkrans!”.

Het feest, op de vooravond aangekondigd, zal ‘s avonds worden voortgezet met de mariale lichtprocessie.

Vanaf 30 november tot 8 december zullen wij een voorbereidende noveen voorstellen.

Bied de Maagd een roos aan

De gelovigen vanuit de hele wereld zijn uitgenodigd zich bij dit gebeuren aan te sluiten door het schenken van een roos aan Maria (via ons direct inschrijfformulier) en door het bidden van de rozenkrans.

De bloemen zullen bij de Grot worden geplaatst na de plechtige Mis van 10 u en het daaropvolgend angelus. U kunt het gebeuren rechtstreeks via TV Lourdes, op 8 december of het herbekijken op onze Internet website.