Je erfgoed doorgeven

Wanneer u besluit een legaat te doen of een levensverzekering af te sluiten ten gunste van het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bieden we u een vertrouwenscontext en de nodige steun om het project uit te werken dat bij u past.

Legaten, schenkingen, levensverzekering

Een legaat doen aan het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes betekent dat u het ook in de toekomst de materiële middelen schenkt om zijn missie van evangelisatie, liefdadigheid en gebed in de toekomst voort te zetten. Het geheel of gedeeltelijk doorgeven van uw erfenis betekent: een laatste geschenk, een genereuze daad die wezenlijk bijdraagt aan het materiële bestaan van het Heiligdom en die het de middelen geeft om nieuwe generaties onthaal te bieden in Lourdes.

Uw legaat wordt een belofte: dat de genade van Lourdes zal voortduren voor toekomstige generaties.

Een legaat doen ten gunste van het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Een legaat is een voorziening waarmee u ervoor kiest om uw vermogen geheel of gedeeltelijk aan Lourdes te schenken. Het vereist het opstellen van een testament en wordt pas van kracht bij uw overlijden.

Een schenking doen aan het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Een schenking bestaat uit de onherroepelijke overdracht van een goed tijdens uw leven door middel van een notariële akte. Een schenking kan een eigendom zijn, een sieraad, een geldbedrag, enz. In sommige gevallen kan een schenking fiscaal voordelig zijn.

Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aanwijzen als begunstigde van een levensverzekering.

Wijs het Heiligdom Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan als begunstigde van uw levensverzekering door een verzoek in te dienen bij uw bank of verzekeringsmaatschappij.

Wat kan ik nalaten? Hoe kan ik mijn gift verbinden met een concreet project?

Ik zou hierover willen spreken en raad ontvangen vanwege een medewerker van de dienst Donateurs.