Zondag 16 juni 2019 Feest van de heilige Drie-eenheid

Gepubliceerd 17 juni 2019 - 14:40

Op zondag 16 juni, feest van de heilige Drie-eenheid, heeft Mgr. Jean-Paul Jaeger, bisschop van Arras (Noord-Frankrijk) de homilie gehouden tijdens de internationale Mis in de Pius X-basiliek. Zij herinnert er ons aan dat de “Wijsheid van God, de Geest van God, onzichtbaar werkzaam aanwezig is”.

Jezus spreekt de ervaring van zijn leerlingen en van ons tegen. Wij zijn gehecht aan de fysische aanwezigheid van de mensen die ons dierbaar zijn. Ons bestaan loopt met hen en langs hen. Indien zij ons verlaten, vooral door de dood, zijn wij het noorden kwijt, verloren. Wij missen ze echt.

Christus verkondigt aan zijn leerlingen dat het in hun voordeel is wanneer zij Hem zien weggaan. Met de aanwezigheid van Jezus hebben zijn vrienden maar een beperkte kennis van het mysterie dat God is. De mensgeworden God sluit hen op in de beperktheden van tijd en ruimte. Zij kunnen niet heel het mysterie van het geloof dragen. Dat is nu eenmaal de menselijke intelligentie. Deze is beperkt. Haar functioneren is soms vervalst.

Jezus zal de Geest van waarheid van bij de Vader zenden, die hen tot de volle waarheid zal leiden. De verrezen Jezus, teruggekeerd bij de Vader, beleeft ten volle de eenheid met Hem. Al wat van de ene is, is ook van de andere. Jezus houdt niet op een jaloerse manier vast aan de liefde, de waarheid en het leven dat Hij van de Vader ontvangt. Hij deelt ze met de heilige Geest, die ze doet kennen aan de apostelen en aan elke mens die in de loop van de geschiedenis er zijn hart voor openstelt.

Geen enkele persoon van de Drie-eenheid sluit zich op in zichzelf en voor zichzelf. De Liefde tussen hen wordt ontvangen, gegeven, gedeeld en schept een stralende intimiteit van zijn, van leven en van geluk.

Glasraam “De Drie-eenheid”, basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis van Lourdes

Onze eigen identiteit als christenen toont zich aan ons. De Vader die ons schept, de Zoon die ons verlost en de Geest die ons bezielt schenken ons de genade ons te verenigen met hun eenheid en nu al de eeuwige vreugde te smaken langs de realiteit van deze wereld.

Op onze aarde leven wonderen en drama’s naast elkaar. Haar evolutie verwart onze zekerheden en doet ons soms twijfelen aan de toekomst. Nochtans zijn de wijsheid van God en de Geest van God aanwezig en onzichtbaar aan het werk. Tastbaar of verborgen tonen zij de grote daden van God. Zij helpen ons in de Kerk de eenheid te beleven, die als bron en model deze heeft van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Wij geloven met Paulus dat wij onze fierheid kunnen kunnen plaatsen in de hoop deel te hebben aan Gods heerlijkheid. Deze ervaring ontgoochelt niet. Zalig zijn wij wanneer wij arm worden aan alle soorten pretentie om de rijkdom te ontvangen van dit Rijk van Liefde, waarvan Maria en Bernadette ons de weg erheen tonen!


† Mgr. Jean-Paul Jaeger,
bisschop van Arras (Frankrijk)