22 augustus: feest van de H. Maria Koningin
Verjaardag van de renaissance van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes
Terugkeer uit Italië van de relikwie van de H. Bernadette

Gepubliceerd 22 augustus 2019 - 14:03

Op 22 augustus 2016 hebben Mgr. Nicolas Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, en E.H. André Cabes, rector van het Heiligdom, de Aartsbroederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van O.L.Vrouw van Lourdes opnieuw gelanceerd. De vereniging was oorspronkelijk op 8 december 1872 opgericht. Dit jaar valt deze datum samen met de terugkeer van de relikwie van de H. Bernadette. Zij was op 27 april naar Italië vertrokken en kwam er in 34 bisdommen.

De Familie O.L.Vrouw van Lourdes

Op het feest van de H. Maria Koningin eert het Heiligdom ook de renaissance van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes. Zij is het vervolg op de broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis, canoniek opgericht in het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes door de bisschop van Tarbes op 8 december 1872, en verhoogd tot aartsbroederschap door de pausen Pius IX, nadien door Leo XIII, eerst voor Frankrijk en later voor de hele wereld. De H. Pius X gaf haar z’n titel en heeft haar verrijkt met geestelijke gunsten. Zij laat toe de banden terug te vinden tussen bedevaartsoorden of instellingen die met Lourdes en de H. Bernadette verbonden zijn, mensen ook die in het Heiligdom hebben gewerkt of nog werken, met hen die de zending van Lourdes in het gebed willen dragen, één te zijn door de genade van de ontmoeting tussen Maria en Bernadette. Een blauwe scapulier tekent het behoren tot deze familie en een klein boekje preciseert het doel en de eigen aard.

De terugkeer uit Italië van de relieken van de H. Bernadette

De relieken van de H. Bernadette werden sedert 27 april in 34 Italiaanse bisdommen vereerd.
Vandaag ontvangt E.H. André Cabes ze terug, iets voor 18 u bij de Grot. De rozenkrans wordt vervolgens met Bernadette in het Italiaans gebeden.
Vanaf 21 u zal het reliekschrijn, gedragen door seminaristen en begeleid door leden van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes en de Italiaanse delegatie, deelnemen aan de mariale lichtprocessie. De relieken keren nadien terug naar de Grot voor de Mis van 23 u. In de ochtend van 23 augustus vinden ze dan in de crypte hun plaats terug.

reduit_SIENNE_egliseSteMariedelaPaix_195714

Verering van de relieken van de H. Bernadette in Siëna

De Italiaanse bisdommen die de relikwie van de H. Bernadette hebben ontvangen