25 maart : de Aankondiging van de Heer

Gepubliceerd 15 maart 2021 - 09:15

Het hoogtepunt van de 18 ontmoetingen van Bernadette met Maria, aan de Grot van Massabielle, is de 25ste maart, dag van het feest van de Aankondiging van de Heer, waarop de Dame haar naam heeft bekendgemaakt : de Onbevlekte Ontvangenis. « Lourdes, een echt spiritueel avontuur met Maria », zo herinnert ons de rector van het Heiligdom van Lourdes, Mgr Olivier Ribadeau Dumas. Ieder jaar wordt er aan de bedevaarders een pastoraal jaarthema aangereikt opdat ze hun bedevaart meer in de diepte kunnen beleven. « Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis » is het jaarthema van 2021, geïnspireerd door de woorden van de Dame toen ze haar naam uitsprak aan Bernadette Soubirous, tijdens de 16de verschijning, op 25 maart 1858 : « Que soy era l’Immaculada Counceptiou » (Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis). U kunt de volledige tekst leze op de website van het Heiligdom.

De Aankondiging van de Heer

Op het feest van de Aankondiging van de Heer, 25 maart, leert Maria ons dat is uitverkoren om het leven te schenken aan de Zoon van God, want zij is gevrijwaard van alle zonde, vanaf haar ontvangenis. In Lourdes – op het ogenblik dat de Dame haar naam zegt – opent zij tegelijkertijd haar hart en zegt wie zij is in de ogen van God en wie zij is voor ons : de Onbevlekte Ontvangenis, volmaakte weerglans van de Liefde die licht schenkt.

De Onbevlekte Ontvangenis

Op 25 maart 1858 maakt de Dame haar naam bekend aan de heilige Bernadette. Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis was uitgevaardigd door paus Pius IX op 8 december 1854. Bernadette die niet kon leren of schrijven, en daarom niet naar de catechismus kon gaan, kon hierover niets weten. De paus omschrijft de Onbevlekte Ontvagenis van de Maagd Maria aldus : De gelukzalige Maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de de verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde.

Dit jaar willen we de dag van 25 maart nog wat feestelijker vieren door een feestelijkere eucharistieviering en een rozenkransgebed aan de Grot. We zouden hierin willen betrekken door melding te maken van uw eenheid met ons : bezorg ons daartoe uw gebedsintenties.

10h Plechtige eucharistieviering aan de Grot
Uitzending door TV Lourdes en KTO
15h30 Rozenkransgebed aan de Grote
Uitzending door TV Lourdes en KTO