7 en 8 december: Lourdes viert de Onbevlekte Ontvangenis samen met christenen vanuit de hele wereld

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 viert het Heiligdom van Lourdes heel plechtig het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, verenigd met de Familie O.L. Vrouw van Lourdes en verbonden met christenen vanuit de hele wereld.

7 en 8 december: Lourdes viert de Onbevlekte Ontvangenis samen met christenen vanuit de hele wereld

Offer een roos aan onze  lieve vrouw van Lourdes bij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis: wij plaatsen haar op 8 december bij de Grot.

Op 8 december, feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis, eert de Paus Maria door bij haar beeld op de Piazza di Spagna van Roma een ruiker bloemen neer te leggen.
Diezelfde dag, in Lourdes, op de plek waar de Maagd zei: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, sluit het Heiligdom zich aan bij het gebaar van de Heilige Vader: duizenden bloemen, via het Internet door de pelgrims aangevraagd, zullen er op 8 december worden neergelegd aan de voeten van O.L. Vrouw, om haar dezelfde eer te bewijzen en zo de vreugde van Bernadette verlengend, die ooit zei: zij had een gele roos op elke voet, de kleur van de ketting van haar rozenkrans. De rozenkrans zet de wereld in de bloemen.

De bloemenhulde voor de Onbevlekte is een initiatief van de Familie O.L. Vrouw van Lourdes, een groepering van parochies, kerken, bedevaartsoorden, gemeenschappen en mensen die dag na dag willen delen in de genade van de ontmoeting van Maria met Bernadette. Tijdens dit jaar 2018 zullen wij in het bijzonder verbonden zijn met de Romeinse basiliek Sant’Andrea delle Fratte, waar Maria aan Alphonse Ratisbonne verscheen, die zich onmiddellijk bekeerde, en waar Maximiliaan Kolbe zijn eerste Mis opdroeg. Deze basiliek, door Paus Benedictus XV “het Romeinse Lourdes” genoemd, is aan de Paters Miniemen toevertrouwd. Het is op enkele stappen van deze kerk, aan de voet van kolom van de Onbevlekte Ontvangenis, dat de Romeinen en de Paus op 8 december van elk jaar als eerbetoon hun bloemen komen neerleggen.

Wij zullen die dag ook dank zeggen voor de instelling dit jaar van het feest van Maria Moeder van de Kerk, dat door paus Franciscus is vastgelegd op de maandag van Pinksteren. Maria verenigt al haar kinderen in het gebed en in de liefde.

Gebedsketen voor de Onbevlekte

De personen, families, parochies, kerken, bedevaartsoorden die op 8 december wensen deel te nemen en zich te verbinden met de Wereldgebedsketen voor de Onbevlekte, aangesloten bij de bloemenhulde (de gebedsketen van verleden jaar strekte zich uit over de vijf continenten) kunnen het ons met e-mail laten weten: hommagefloral-8dec2018@numericable.fr
(de gebeden tot de Onbevlekte die de Padre Pio gebedsgroepen van Parijs voorstellen, kunnen dan worden doorgegeven).

De voorbereidende Noveen op het feest van de  Onbevlekte Ontvangenis

Vanaf 30 november zijn wij uitgenodigd ons voor te bereiden door de biecht en een gebedsnoveen op dit mooie en grote feest.

Heilige Maagd Maria, je noemde jezelf in Lourdes de Onbevlekte Ontvangenis.
Je bent de heel mooie, de heel zuivere, de heel transparante van de liefde van de Heer.
Hij kan zich aan jou toevertrouwen om ter wereld te komen.
In jou ontvangen wij Hem, wij, arme zondaars.
Je leert ons het ja van je hart.
Met Bernadette aanschouwen wij
De gele rozen op je voeten, de kleur van de ketting van jouw rozenkrans.
Ook wij bieden onze rozen aan…
Laat ons in jouw gebed binnentreden,
Jij, Moeder van de Kerk en onze Moeder.
Moge het gebed van je kinderen, het gebed van jouw moederhart de door de zonde bedorven wereld doen bloeien.
Mogen wij nu al het geluk van het paradijs smaken, in jou die de morgen van de nieuwe wereld zijt.
Maria, uitverkoren Maagd, meesterwerk van God, wij zegenen jou.
Dank u Heer voor de ons gegeven Maria, O.L. Vrouw van Lourdes, onze Moeder. AMEN.

Wij bidden elke dag een hele of een deel van de rozenkrans, wij offeren een daad van liefde en wij bidden het voorgestelde gebed en drie keer de aanroeping: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot jou nemen. Dit zijn de intenties waarbij wij ons elke dag kunnen aansluiten:
  1. Wij bidden in het bijzonder voor het heiligdom van Lourdes, dat het beantwoordt aan de wens van Maria die aan Bernadette werd toevertrouwd.
  2. Wij bidden voor de Kerk, dat zij een Mariale Kerk mag zijn, levend vanuit het geloof van de kleinen en de armen die zij in haar schoot opneemt.
  3. Wij bidden voor allen die lijden, voor alle slachtoffers van het kwaad en het geweld, en voor onze vervolgde broeders en zusters.
  4. Met de martelaren van Algerije, in Oran op deze 8e december zalig verklaard, bidden wij voor een wereld, verzoend in het broederlijk leven en in de liefde.
  5. Wij bidden dat alle leven wordt aanvaard, bemind en begeleid, vanaf de conceptie tot aan zijn natuurlijke dood…
  6. Dat de daklozen, vluchtelingen en migranten eindelijk een huis vinden en dat al onze harten zich openen voor de gave van God.
  7. Wij danken voor het feest van Maria, Moeder van de Kerk, voor het eerst gevierd in heel de Kerk op de dag na Pinksteren.
  8. Wij danken voor de 160 jaar van het heiligdom van Lourdes, voor alle hemelse gaven aan de aarde gegeven.
  9. Wij danken voor alle Bernadettes van vandaag, die aandacht hebben voor Gods gave.

Enkele intenties waar wij ons ook elke dag kunnen bij aansluiten:
Voor Paus Franciscus en zijn intenties
Voor de vrede
Voor de eenheid van de christenen
Voor de niet-gelovigen en de zielen in het vagevuur.

Voor wie de genade van Lourdes in het dagelijks leven wensen te verlengen, stellen wij voor zich aan te sluiten bij de Familie O.L. Vrouw van Lourdes: famillendl@lourdes-france.com

Programma van 7 en 8 decembre in Lourdes

7 december
17.30u Vespers in de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis.
21.00u Lichtprocessie

8 december
10.00u Mis in de H. Pius X-basiliek.
11.30u Angelus met nadien de bloemenhulde bij de Grot.
15.30u Rozenkransgebed bij de Grot (geanimeerd door de Familie O.L. Vrouw van Lourdes).
16.15u Conferentie met video-ondersteuning door E.H. André Cabes in de H. Bernadette-aula: “Mariale Kerk – Kerk in dialoog”.
17.30u Vespers in de Rozenkransbasiliek.
21.00u Mariale lichtprocessie.