Boodschap van Mgr. Olivier Ribadeau Dumas “Lourdes, een ongelooflijke bron van hoop”

geplaatst in: In deze dagen | 0

Dierbare broeders en zusters, beste vrienden

het stemt mij gelukkig tot u enkele woorden te kunnen richten bij het einde van deze liturgische viering, die ons toeliet samen te bidden, samen dank te zeggen en in ons gezamenlijk gebed allen te betrekken die in het Heiligdom werken.

Het stemt mij gelukkig deze viering te beleven in het kader van de Missen die elke dag worden opgedragen, in het Heiligdom waar pelgrims van een beetje overal, voor een dag of een langere tijd, samenkomen om Christus, dood en verrezen, te vieren. Want daar vindt mijn ministerie zijn oorsprong.

Mijn wens dat de voetwassing bij het begin van de Mis een sterk teken zou zijn, volgt uit het feit dat ik sterk geloof dat de uitoefening van het gezag alleen maar een dienst kan zijn. Jezus was nooit meer Heer en meester dan toen Hij zich aan de voeten van zijn leerlingen zette, om het gebaar te stellen dat is voorbehouden aan de nederigste dienaars. En Hij nodigt ons uit hetzelfde te doen: “Ik geef jullie een voorbeeld, opdat jullie ook doen, wat ik voor jullie heb gedaan”.

Wij beleven deze dienst in het onthaal van de pelgrims, onze gezamenlijke opdracht, personeel, vrijwilligers, priesters en leken, in het Heiligdom en in de Hospitaliteit, in Cité Saint-Pierre en in tal van plaatsen die een band met ons hebben. De pelgrims zijn onze reden van bestaan, en onder hen in het bijzonder de kleinsten, de nederigsten, de zieken, de mensen met een handicap en zij die het sterkst door het leven geblutst zijn. Alle bedevaarten die wij ontvangen tonen dit onthaal als een waarachtig teken voor onze tijd. Dat is de eerste opdracht van de Kerk, door de liefde van Christus in concrete daden gestalte te geven, door het Evangelie van Christus aan te bieden, dat zich in het Heiligdom heel open laat lezen, door troost te brengen met de sacramenten die dag na dag worden gevierd. Mochten de pelgrims ons altijd ter harte gaan. Al zijn wij niet allen in direct contact met hen, ze zijn er. Wij werken niet als dromers in om het even welke structuur, maar in dit Heiligdom dat bezield is door de geest van Lourdes, in het licht van de glimlach van Maria. Uit de grond van mijn hart dank ik al het personeel en de vrijwilligers van de Hospitaliteit en van het Heiligdom die er aan hebben gehouden in deze Mis aanwezig te zijn. Hun aanwezigheid raakt me sterk en stimuleert mij, mij de genade gevend priester voor een volk te zijn.

Wij kunnen en hebben deze dienst samen te beleven, in het verlangen samen te werken, de eenheid met elkaar belevend en in een waarachtige welwillendheid. Ik wil dienaar van deze eenheid zijn, want zij behoort tot het hart van de Kerk, en zonder haar kan niets moois en groot tot stand worden gebracht. Deze gezamenlijke dienst is een uitnodiging en een oproep. Laten wij haar nooit doen rusten of uitdoven.

Drie weken ben ik nu onder u, in dit land dat Bigorre heet. Ik was blij gisteren de eucharistie te kunnen meevieren met de bedevaart van het bisdom dat voortaan ook een beetje het mijne is. Ik wil graag aan de priesters van Tarbes en Lourdes zeggen dat ik graag, dank zij hen, de rijkdom wil ontdekken van de geschiedenis van deze Kerk, en dat ik met hen en met alle leken die er zich voor inzetten, de zending voor de verkondiging van het Evangelie wens mee te dragen. Ons Heiligdom is geen droom, maar in dit land geplant, en straalt veel verder uit dan deze stad, in Frankrijk en in de hele wereld. Het is geen gesloten burcht maar een plek waar iedereen welkom is zoals hij is, waar de dialoog met allen de regel is.

Met alle respect en in vriendschap zeg ik opnieuw aan hen die de stad vertegenwoordigen en die ik al kon ontmoeten, dat het mijn verlangen is samen te werken. Ik groet opnieuw de handelaars van dicht bij het Heiligdom en die ik de voorbije weken al ontmoette. Ik groet ook de hotelhouders die bijdragen tot het slagen van de bedevaarten; ik ben er zeker van dat wij zullen kunnen banden van vertrouwen en vriendschap smeden. Met de een en de anderen wens ik vruchtbare uitwisselingen te hebben, met a priori een welwillendheid waaraan ik zeer gehecht ben. Mochten wij, over onze eventuele verschillen heen, nooit vergeten wat ons verenigt: de dienst aan de pelgrim.

Ik ben gelukkig vandaag omringd te zijn door mijn broeders chapelains. Voortaan draag ik dit kruis van de chapelains van Lourdes. Het is een prachtig teken dat ik wens gedragen te zien volgens de afspraken die we samen zullen maken. Dank u wel voor uw welwillend onthaal. Zoals ik u al zei, ik voel me goed bij u, in het hart van deze gemeenschap van gemeenschappen, waar de rijkdom niet afhangt van onze verschillen, maar eens te meer van de gemeenschap die het mogelijk maakt deze te aanvaarden. Onze zending is prachtig en ik ben getuige van de ijver waarmee wij haar dragen. Ik bid dat iedereen er zijn vreugde mag in vinden. Ik reken ook op uw gebed. Ik vergeet E.H. CABES niet in mijn gebed. Hij houdt zozeer van het Heiligdom. Hij houdt zozeer van Maria. Na jaren van goede dienst als rector, wens ik dat hij vreugde en vrede mag vinden in het nieuwe ministerie dat hem zal worden toevertrouwd.

Dank ook aan Mgr. HÉROUARD voor zijn vertrouwen en zijn broederlijke vriendschap die door de jaren alleen maar versterkt worden. Hij weet dat het een vreugde is samen te kunnen werken aan de uitstraling van Lourdes. Ik denk vanmorgen in vriendschap en broederlijk ook aan Mgr. BROUWET en zijn voorgangers, van wie het ter harte ging de uitdagingen aan te gaan die zich aanboden.

Beste vrienden, sinds ik van binnenuit ontdek wat er in Lourdes leeft, ben ik er sterk van overtuigd dat er hier een ongelooflijke bron van hoop voor onze tijd aanwezig is. Lourdes is profetisch. Lourdes is een nederig en schitterend teken. Want Lourdes vindt zijn bron in de ontmoeting van Maria met Bernadette, die niet minder is dan de illustratie van de ontmoeting van God met de mensheid. Ik ben erkentelijk tegenover hen die mij toevertrouwen datgene wat er in het Heiligdom leeft te bezielen en er de verantwoordelijkheid over te dragen. Ik zal het doen met allen die dit wensen en ik vertrouw mij nederig maar sterk toe aan uw gebed.

 

Mgr. Olivier Ribadeau Dumas,
Rector van het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes