Benoeming

Mgr. Antoine Hérouard, apostolisch gedelegeerde voor het Heiligdom van Lourdes, heeft Mgr. Olivier  Ribadeau Dumas, priester van het bisdom Parijs, benoemd tot rector van het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes, vanaf 1 oktober 2019, met het akkoord van Mgr. Michel  Aupetit, aartsbisschop van Parijs.

Hij volgt E.H. André Cabes op, aan wie Mgr. Antoine Hérouard hulde heeft gebracht in een boodschap tot allen die in het Heiligdom meewerken:  “Hij heeft heel veel van zichzelf gegeven, edelmoedig en met zin voor de Kerk, voor het leven van het Heiligdom dat hem zeer diserbaar is.”

Mgr. Olivier Ribadeau Dumas, rector  van het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes - © Photo Ciric

 De Mis met de installatie van de nieuwe rector van het Heiligdom van Lourtes

Op 21 oktober was Mgr. Antoine Hérouard, bisschop van het Heiligdom, in de Rozenkransbasiliek hoofdcelebrant bij de Mis met installatie van Mgr. Olivier Ribadeau Dumas als rector van het Heiligdom, een functie die hij op 1 oktober opnam.

Bij het begin van de viering heeft Mgr. Olivier Ribadeau Dumas het gebaar van Jezus overgedaan en de voeten gewassen van een tiental personen, betaald personeel en vrijwilligers van het bedevaartsoord. Dit gebaar deed herinneren aan de zin van de dienstbaarheid. Jezus nodigt ons uit elkaars voeten te wassen. Mgr. Hérouard stelde ons tijdens de homilie een vraag. « Zijn wij in staat verder te gaan dan onze goede bedoelingen en onze dienst echt te beleven ? Het is in het geloof dat wij de kracht vinden om deze te volbrengen » (Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 4). En de bisschop van het Heiligdom voegde er nog aan toe : « Hier kan men alles aan Maria toevertrouwen : zijn vreugdes, zijn projecten, maar ook zijn wanhoop. Zij legt ze in de handen van haar Zoon. » Hij legde ook de klemtoon op het respect dat men voor iedereen moet hebben. « Bernadette voelde dat ze als persoon werd gezien. » Hij herinnerde onder meer eraan « dat iedereen zijn talenten moet laten vrucht dragen via de verantwoordelijkheden die hem of haar worden toevertrouwd. En zo toe te laten dat al wie voorbijkomt gesterkt kan vertrekken. » In dit jaar met het pastoraal thema « Zalig de armen », « kunnen wij de houding van Bernadette overnemen, die gewoon heeft doorgegeven wat haar werd gezegd. » Wij moeten kunnen zeggen dat de tederheid van Maria zich hier heeft getoond.

De sterkst door het leven « geblutste » mensen kunnen ontvangen

Mgr. Olivier Ribadeau Dumas herhaalde zijn vreugde zich in Lourdes te mogen installeren, want « de uitoefening van het gezag kan alleen maar een dienst zijn ». « De pelgrims zijn onze reden van bestaan en wij moeten vooral een bijzondere aandacht hebben voor het onthaal van de geblutste mensen onder ons » preciseerde hij. Bij het begin van de Mis, na de lezing van het herderlijk schrijven van Mgr. Laurence , bisschop van Tarbes in 1858, met de erkenning van de verschijningen van Maria aan Bernadette, heeft Mgr. Antoine Hérouard het kruis van de chapelains aan de nieuwe rector overhandigd. Hij richtte zich tot de gemeenschap van de priesters van het Heiligdom, er aan herinnerend « dat de priesters in elke viering christus vertegenwoordigen ». Het Heiligdom van Lourdes is over de hele wereld bekend. « Wij staan met de twee voeten op de grond, maar verlicht door de tederheid van Maria. Wij kunnen deze dienst beleven in een waarachtige welwillendheid » zei hij ook nog. Mgr. Olivier Ribadeau Dumas wenst ook de rijke gesprekken verder te zetten met de verkozenen van de gemeenteraad en ook met de hotelhouders en handelaars, allen samen in dienst van de pelgrims. Ten slotte bracht hij hulde aan het rectoraat van E.H. André Cabes en vroeg dat iedereen in zijn hart zou bidden voor zijn intenties.