De relieken van de heilige Bernadette in de Benelux

Gepubliceerd 6 maart 2020 - 09:40

Amper zijn de relieken van de heilige Bernadette terug uit de oostelijke Pyreneeën,en ze zijn opnieuw vertrokken. Deze keer naar België, waar zij op 11 maart in Poperinge (op 4 km van de Franse grens) zullen ontvangen worden in de kerk van O.L.Vrouw van Sint-Jan. Het is een mariale bedevaartsplek dank zij een wonder van meer dan 500 jaar geleden. De relieken blijven in de Benelux tot 19 mei.

Op 11 maart wordt de heilige Bernadette in Poperinge ontvangen

Poperinge is een bedevaartsoord sinds een mirakel op 11 maart 1479, toen een doodgeboren kind na gebed tot leven kwam en, na het doopsel te hebben ontvangen, vervolgens op 14 maart stierf.
Sindsdien wordt elk jaar een gebedstriduüm georganiseerd van 11 tot 14 maart. Dit triduüm krijgt een bijzonder kleur dit jaar, want het reliekschrijn van de heilige Bernadette zal in de kerk van O.L.Vrouw van Sint-Jan opgesteld staan. Elke dag wordt de rozenkrans gebeden en nadien eucharistie gevierd.
Pater Mark Kemseke, tot voor een paar maanden chapelain van Lourdes, zal er elke dag de homilie houden, om de aanwezigen de kans te geven de boodschap van Lourdes beter te leren kennen.

Op 14 maart is Mgr. Antoine Hérouard hoofdcelebrant

Op zaterdag 14 maart is Mgr. Antoine Hérouard, apostolisch afgevaardigde in Lourdes, vooirganger in de Eucharistie. Ook don Anne-Guillaume Vernaeckt, chapelain in Lourdes, zal aanwezig zijn.
Nadien vertrekken de relieken naar Dadizele, ook in het bisdom Brugge, en ook een mariaal bedevaartsoord. De aanwezigheid en verering van de relieken gaat gepaard met een sterkere beleving van de Vasten. Op 18 maart zal Pater Mark Kemseke een conferentie geven over Bernadette, de boodschap van Lourdes en de Vasten.
De verering van de relieken wordt er afgesloten met een pontificale Mis, voorgegaan door Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge.

De heilige Bernadette wordt daarna verwacht in alle bisdommen van België en Nederland, en dit tot 19 juni, dag waarop de vrienden van Lourdes zullen kunnen bidden en hun intenties toevertrouwen in de kathedraal van Maastricht (Nederland).