Bernadette als eerste… Op 19 februari 1858, bij de vierde verschijning, is Bernadette bij de Grot met een gewijde kaars aangekomen (Het was de eerste keer dat zij er een bij had). Zij hield ze tot het einde in haar handen en liet ze daarna bij de Grot achter. Uit dat gebeuren groeide de traditie om een kaars te plaatsen. U bent in haar spoor uitgenodigd uw kaarsen te plaatsen en aan te steken op de rechteroever van de Gave, in de kapellen van het Licht, in een sfeer die helpt te komen tot inkeer en gebed.

Paus Franciscus heeft gezegd… “Veel werken worden somber bij gebrek aan licht, bij gebrek aan gebed. Wat het licht brandende houdt, wat leven geeft aan het christelijke licht, dat is het gebed.”

Wist u? Er staan in het Heiligdom kaarsenstanders ter beschikking voor u. De kaarsen worden niet verkocht, maar als een “aanbevolen bijdrage” (elkeen geeft wat hij kan). Deze giften zijn een belangrijke bron van inkomen voor het onderhoud en de werking van het Heiligdom.