Een nieuw reliekschrijn voor de heilige Bernadette

Gepubliceerd 4 juni 2019 - 14:07

Sinds 2017 nodigt Mgr. Nicolas Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, alle bisdommen uit, indien zij dat wensen, enkele dagen of maanden de relieken van de heilige Bernadette te ontvangen. Gezien het succes van dit voorstel en om de pelgrims in Lourdes de aanwezigheid van de relieken niet te ontzeggen, werd een nieuw schrijn voor deze verplaatsingen besteld. Het is het Spaanse atelier voor liturgische kunst Granda (Madrid) dat werd belast met de realisatie ervan. Dit magnifieke reliekschrijn in neogotische stijl werd ingehuldigd tijdens de internationale Mis in de H. Pius X-basiliek en in processie naar de Grot gedragen op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei laatstleden.

Granda, het atelier voor liturgische kunst

Het atelier Granda is ontstaan uit een droom van E.H. Félix Granda Buylla, een Spaanse priester en kunstenaar. In 1891, bezorgd door de vernieling van tal van liturgische kunstwerken, heeft hij aan zijn bisschop de toelating gevraagd om de Talleres de Arte Granda te stichten, met als enig doel: aan de Kerk haar pracht terug schenken. Zijn initiatief ontwikkelde zich heel vlug en in het begin van de 20e eeuw werkten een honderdtal kunstenaars en handwerklieden bij Granda, voor het scheppen van retabels, beelden, tabernakels en gewijde vazen, “doordrongen van de geur van Christus” zoals E.H. Felix zei. Vandaag, 128 jaar na de oprichting, vindt men de creaties van Granda in de vijf continenten, en heeft het atelier een team van architecten, kunstsmeden, restaurateurs, beeldhouwers, glasbewerkers en naaisters om christelijke gebedsplaatsen van A tot Z toe te rusten. Deze school heeft gezorgd voor het nieuwe reliekschrijn. Heel het team werd gedragen door een enkele motivatie: het beste van hun kennen en kunnen geven, opdat dit schrijn het geloof, de nederigheid en de vroomheid van de heilige Bernadette zou laten uitschijnen.    
 http://usagranda.com

Het werk van een team

Pascale Castillo, archivaris van het Heiligdom van Lourdes, heeft eerst de chapelains geraadpleegd en hun verwachtingen aan het team van Granda doorgegeven, van wie het de wens was om een origineel werk te maken, helemaal aan Lourdes gewijd, onder meer door de neogotische stijl die zo sterk aanwezig is in de Rozenkransbasiliek. De vorm herinnert aan de klokken van onze kerken die, gezien en gehoord van ver, referentiepunten zijn voor het leven van de gelovigen en van al wie voorbij komt: toen Saliman, de magnifieke (1495-1566), sultan van het Ottomaanse Rijn, Jeruzalem, de heilige stad, heeft veroverd, liet hij alle klokkentorens neerhalen, opdat de stem van God niet meer zou gehoord worden. Het verheerlijkte Kruis van de Verlosser en de kroon van zijn Moeder, geïnspireerd door deze die in het Heiligdom aanwezig zijn, bekronen het werk. Zoals de vorm zijn ook de details van dit nieuwe reliekschrijn rijk aan symbolische boodschappen. Zijn klassiek en tijdeloos aspect, bijvoorbeeld met zijn overwelvende bogen, stelt de goddelijke kracht voor, die het innerlijke van de mens ondersteunt, beschermt, ontvouwt en belicht.   

Rector André Cabes heeft de teksten bezorgd die hij er op wilde zien. Zo kan men volgende inscripties lezen: Que soy era Immaculada Councepciou (“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis“, woorden in het dialect van Bigorre van de heilige Maagd om haar naam te zeggen bij de 16e verschijning op 25 maart 1858), Salus Infirmorum (Gezondheid van de zieken), Refugium peccatorum (Toevlucht der zondaars), allemaal titels die goed de betekenis van Maria in Lourdes uitdrukken, en ook nog Il suffit d’aimer (Liefhebben is voldoende), een zin die het gedachtegoed van de heilige Bernadette samenvat). Om O.L.Vrouw van Lourdes en een verschijning weer te geven, hebben de kunstenaars inspiratie gezocht bij de glasramen van de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis. Het internationale karakter van het Heiligdom van Lourdes wordt geïllustreerd door de kleuren van  de edelstenen op de pijlers in de hoeken: blauw, rood, groen en geel. 

Het nieuwe reliekschrijn, meegedragen in de processie in Lourdes en in de wereld

Na de inhuldiging op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, met de processie naar de Grot op het einde van de internationale Mis, kan dit schrijn ook overal ontvangen worden waar de Vrienden van Lourdes hulde willen brengen aan O.L.Vrouw van Lourdes , zich willen bezinnen bij de relikwie van de heilige Bernadette en hun intenties neerleggen.

Om het schrijn in uw bisdom te ontvangen moet u uw bisschop vragen te schrijven naar:  reliques@lourdes-france.com

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes – Pastorale internationale – 1, avenue Mgr Théas – 65108 Lourdes Cedex