Laten wij, met Lourdes, bidden voor de vrede

Gepubliceerd 14 januari 2021 - 16:52

In de periode van afzondering wordt aan de Grot het voortdurend gebed verzekerd. Zeer talrijk waren degenen die dit gebed volgden. In deze periode waarin onze wereld grote spanningen beleeft, vaak met geweld, willen de chapelains van de gemeenschap van het Heiligdom dit gebed weer opnemen op de zaterdagen.

Gebed uitgezonden door de TV-kanalen

Vanaf zaterdag 16 januari, om 10h, vangen we aan met dit gebed aan de Grot, en de uitzending van de mis op KTO (Frankrijk).

Laten we niet de woorden van de Maagd aan Bernadette vergeten : « Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis », maar ook : « Doe boete ! Doe boete ! Doe boete ! » Zij die zozeer geleden heeft aan de voet van het Kruis, kan de opstandigheid in onszelf wegnemen ten overstaan van deze situatie. Mogen allen die zo goed de verbondenheid in Lourdes kennen tussen de allerzwaksten en de hospitaliers, deze unieke wederzijdse verbondenheid, haar vandaag tot leven brengen in het gebed vóór de Grot. Bidden we dat Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ons helpt om de deur te openen naar de Hemel, het Rijk van de liefde.

De zaterdag wordt kracht bijgezet door missen en rozenkransgebed in verschillende talen, en tussenin gebed tot Maria opdat zij haar voorspraak zou verlenen voor de vrede in de wereld. 

Mariaal gebed voor de vrede aan de Grot 

8h30 : Mis Italiaans (TV 2000)
9h15 : Mis Tamoul
10h : Mis Frans (KTO)
10h45 : Mariaal gebed
11h15 : Mis Pools
12h : Angelus + Mariaal gebed
12h30 : Mariaal gebed
13h : Mariaal gebed
13h30 : Mariaal gebed
14h : Rozenkrans Tamoul
14h30 : Rozenkrans Pools
15h : Rozenkrans Engels
15h30 : Rozenkrans Frans (KTO)

16h : Rozenkrans Spaans
16h30 : Mis Spaans
17h15 : Mis Engels
18h : Rozenkrans Italiaans (TV 2000)

18h30 : Angelus
18h45 : Mariaal gebed
19h15 : Mariaal gebed