Op 8 december viert Lourdes de Onbevlekte Ontvangenis sluit u aan bij de wereldwijde gebedsketen !

Gepubliceerd 15 november 2019 - 13:00

De leden van de Familie O.L. Vrouw van Lourdes en verschillende Pare Pio-gebedsgroepen nemen op 8 december deel aan een gebedsketen van het rozenkransgebed.

Offer een roos aan onze lieve vrouw van Lourdes bij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis: wij plaatsen haar op 8 december bij de Grot.

Op deze 8e december wordt tegelijk op alle continenten een immens grote gebedsketen gevormd, een initiatief van de Familie O.L. Vrouw van Lourdes en Padre Pio-gebedsgroepen (de gebedsketen van verleden jaar strekte zich over de vijf contineten uit). U kunt er zich bij aansluiten door deel te nemen aan het rozenkransgebed van Lourdes (elke dag om 15.30 u in het Frans en om 18.00 u in het Italiaans rechtstreeks op TV Lourdes), of ook door samen te komen in uw parochies, seminaries, congregaties, abdijen, gezinnen… voor de plechtige eucharistie van de Onbevlekte Ontvangenis. Sluit u er bij aan! Padre Pio heeft gezegd: “Laat ons de Maagd beminnen en doen beminnen. Laat ons altijd de rozenkrans bidden!”

Indien u het wenst kunt u uw deelname en uw verbondenheid met deze gebedsketen met een e-mail signaleren (de gebeden tot de Onbevlekte die de Padre Pio gebedsgroepen van Parijs voorstellen, kunnen dan worden doorgegeven : hommagefloral-8dec2019@sfr.fr

De voorbereidende Noveen op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Vanaf 30 november worden wij uitgenodigd ons voor te bereiden op dit mooie en grote feest door de biecht en de gebedsnoveen.

Heilige Maagd Maria, je noemde jezelf in Lourdes de Onbevlekte Ontvangenis.
Je bent de heel mooie, de heel zuivere, de heel transparante van de liefde van de Heer.
Hij kan zich aan jou toevertrouwen om ter wereld te komen.
In jou ontvangen wij Hem, wij, arme zondaars.
Je leert ons het ja van je hart.
Met Bernadette aanschouwen wij
De gele rozen op je voeten, de kleur van de ketting van jouw rozenkrans.
Ook wij bieden onze rozen aan…
Laat ons in jouw gebed binnentreden,
Jij, Moeder van de Kerk en onze Moeder.
Moge het gebed van je kinderen, het gebed van jouw moederhart de door de zonde bedorven wereld doen bloeien.
Mogen wij nu al het geluk van het paradijs smaken, in jou die de morgen van de nieuwe wereld zijt.
Maria, uitverkoren Maagd, meesterwerk van God, wij zegenen jou.
Dank u Heer voor de ons gegeven Maria, O.L. Vrouw van Lourdes, onze Moeder. AMEN.

Wij bidden elke dag een hele of een deel van de rozenkrans, wij offeren een daad van liefde en wij bidden het voorgestelde gebed en drie keer de aanroeping: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot jou nemen. Dit zijn de intenties waarbij wij ons elke dag kunnen aansluiten:
  1. Wij bidden in het bijzonder voor het heiligdom van Lourdes, dat het beantwoordt aan de wens van Maria die aan Bernadette werd toevertrouwd.
  2. Wij bidden voor de Kerk, dat zij een Mariale Kerk mag zijn, levend vanuit het geloof van de kleinen en de armen die zij in haar schoot opneemt.
  3. Wij bidden voor allen die lijden, voor alle slachtoffers van het kwaad en het geweld, en voor onze vervolgde broeders en zusters.
  4. Met de martelaren van Algerije, in Oran op deze 8e december zalig verklaard, bidden wij voor een wereld, verzoend in het broederlijk leven en in de liefde.
  5. Wij bidden dat alle leven wordt aanvaard, bemind en begeleid, vanaf de conceptie tot aan zijn natuurlijke dood…
  6. Dat de daklozen, vluchtelingen en migranten eindelijk een huis vinden en dat al onze harten zich openen voor de gave van God.
  7. Wij danken voor het feest van Maria, Moeder van de Kerk, voor het eerst gevierd in heel de Kerk op de dag na Pinksteren.
  8. Wij danken voor de 160 jaar van het heiligdom van Lourdes, voor alle hemelse gaven aan de aarde gegeven.
  9. Wij danken voor alle Bernadettes van vandaag, die aandacht hebben voor Gods gave.

Enkele intenties waar wij ons ook elke dag kunnen bij aansluiten:
Voor Paus Franciscus en zijn intenties
Voor de vrede
Voor de eenheid van de christenen
Voor de niet-gelovigen en de zielen in het vagevuur.

Voor wie de genade van Lourdes in het dagelijks leven wensen te verlengen, stellen wij voor zich aan te sluiten bij de Familie O.L. Vrouw van Lourdes : famillendl@lourdes-france.com

Wat Betekent “Onbevlekte Ontvangenis”

Volgens het katholieke geloof heeft nooit het kwaad gekend, omdat zij werd verwekt zonder getekend te zijn door de erfzonde. Het is die absolute immuniteit die Onbevlekte Ontvangenis wordt genoemd. Dat dogma werd door Paus Pius X in 1854 afgekondigd: “De Allerheiligste Maagd Maria werd van bij het eerste moment van haar bestaan (…) gevrijwaard gehouden van alle vuil van de erfzonde.” De Kerk nodigt zo haar leden uit in Maria het volmaakte beeld te zien van de mensheid, zoals die door God is gewild. Dit feest wordt op 8 december gevierd.

Lourdes en de Onbevlekte Ontvangenis

Onmiddellijk na de verschijning van 25 maart 1858 trekt Bernadette van de Grot naar de pastorie: zij wil aan E.H. Marie-Dominique Peyramale de naam zeggen die de Dame haar had gegeven en die ze trouwens niet begrijpt. Onderweg herhaalt ze de woorden om ze niet te vergeten. Bij het binnengaan van de pastorie zegt ze! “Que soy era Immaculada Councepciou” in de streektaal van Bigorre (“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”). E.H. René Laurentin, de historicus van Lourdes, vertelt de reactie van de pastoor: “De rots Peyramale wankelt onder de schok. Het wapen van zijn gezag, dat hij gebuikt in dienst van het goede, laat hem in de steek. Vanuit het diepste van zijn hart en vanuit zijn borst, stijgt een stroom op die hem overweldigt. Het zijn tranen…” Het is zeker op dat ogenblik dat de pastoor van Lourdes overtuigd werd van de echtheid van de verschijningen van Maria aan Bernadette.