Open « source »
Van 6 tot 8 augustus Bijeenkomst in Lourdes van studenten en jonge werknemers

geplaatst in: In deze dagen | 0

Opening bij de Grot

Mgr. Nicolas Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, verwelkomde de jongeren bij de Grot van Massabielle: “In Lourdes is alles eenvoudig. Bernadette werd uitgekozen omdat zij de armste was. Wij zijn allemaal arm. Wanneer men O.L.Vrouw van Lourdes vereert, dan vereert men haar beeld in een grot. In onze cultuur en antropologie betekent deze grot drie zaken: een toevluchtsoord, een plek die angst aanjaagt, een plek die moederlijk verwelkomt. Het geloof zegt ons dat achteraan in deze grot er altijd de “bron” is, Christus. Laten wij ons hart openstellen voor deze “bron”. De Heilige Maagd toont ons deze grot in ons. Wij worden aangekeken door de tederheid van Maria, zij glimlacht naar ons. Laten wij in processie vertrekken!

De genade is het geschenk van Lourdes

Na de Lauden te hebben gebeden, geleid door Mgr. Brouwet, hebben de jongeren in de H. Bernadettekerk pater Horacio Brito, hoofdaalmoezenier van de Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes, verwelkomd.
Hij heeft de jongeren gevraagd te applaudisseren voor Maria, deze die uitnodigt naar hier te komen, “deze die ons herinnert dat wij niet alleen zijn. Inderdaad, honderdduizenden jongeren zullen nooit naar Lourdes komen en toch leven zij van deze genade” beklemtoonde hij.

Maria is de bron

Lourdes is begonnen in de relatie tussen Maria en Bernadette. Uit de ontmoeting van twee christenen. Zoals aan de voet van het kruis, waar Jezus Maria aan Johannes toevertrouwt en Johannes aan Maria.
Wanneer men langs de hoofdingang, de Sint-Michielspoort, het Heiligdom binnenkomt, wie ontmoet men dan? Het Bretoens kruis, de Calvarie: de gekruisigde Christus, Maria en Johannes. Zij vertegenwoordigen ons allen. Pater Horacio Brito nodigt iedereen uit “zich met Christus te vereenzelvigen”.
Hij vertrouwt ons aan Maria toe, “want zij is onze tedere, toegewijde, zachte maar ook veeleisende moeder”. Marie is degene die de bron heeft getoond. “Zij is ook de mooiste vrucht” legt hij ook nog uit. Hij geeft ons de raad: “Laat haar doen. Laat los. Zij wil het beste voor ons allen”. Bernadette Soubirous heeft het begrepen dank zij de woorden: “Ga drinken aan de bron en was u er”.

Drie etappes

1- “Ga drinken aan de bron en was u er”
Mochten wij al de genade ontvangen er heen te gaan!
2- Aan de bron drinken
Een persoonlijke relatie met Christus, die de “bron” is. De dialoog openen, luisteren naar het woord van de andere, de Eucharistie beleven, zich in het gebed toevertrouwen en een liefdevolle daad stellen.
3- “… en er u wassen”: het is de uitnodiging om gelijk aan de “bron” te worden.
“Ga zeggen..”: Bij het weggaan uit Lourdes de diepe innerlijke verandering van uw hart vertellen, uw bekering. U hebt in Lourdes geholpen. Die dienst moet thuis doorgaan.

In Lourdes kunt u mooie dingen beleven. U moet enkel “de bron” openen. Soms, zoals Bernadette, moet u eerst een beetje krabben om er te geraken. Pater Horacio Brito zegt daarbij: “De vrucht van de ontmoeting tussen de twee jonge meisjes, dat zijn wij. Mogen anderen aan deze “bron”, die in ons gerechtigheid, vergeving en luisteren is, ook komen drinken en er zich wassen? Laten wij ons die vraag stellen.”

Vijf demarches

Om onze innerlijke “bron” te vernieuwen moeten wij ons door Maria laten aankijken. Het kan dank zij de vijf demarches die het Heiligdom voorstelt.

 • De Baden
 • De kruisweg op de heuvel
 • Zich inschrijven voor het parkoers “In het spoor van Bernadette”
  om de plekken te bezoeken waar Bernadette Soubirous heeft geleefd: het H. Bernadette-museum, de Boly-molen en het Cachot. Zo treedt u binnen in de boodschap van Lourdes en dus in het Evangelie.
 • De Aanbidding
  De aanbiddingskapel bevindt zich achter de H. Bernadettekerk.
 • De weg van de symbolen: drinken aan de bron en mij wassen, bij de kraantjes
  naar de Grot gaan en de rots aanraken
  een kaars aansteken in de kapellen van het licht

De Mis bij de Grot bekijken

Contact : Service Jeunes et Familles
Tel. 00 33 5 62 42 78 38
sjeunes@lourdes-france.com