Politique de confidentialité

Wie zijn wij?

Het adres van onze website is: www.lourdes-france.org.

De huidige politiek van confidentialiteit definieert en informeert u over de wijze waarop het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes de inlichtingen die u ons geeft, gebruikt en beschermt.

1. Identiteit van de verantwoordelijke voor de behandeling

Mijnheer Philippe Leroux is benoemd tot afgevaardigde RGPD voor het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Dit e-mail adres dpo@lourdes-france.org laat u toe contact op te nemen met het Heiligdom van Lourdes in verband met het beheer van uw gegevens.

2. Het bekomen van gegevens

Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes verzamelt sommige gegevens: burgerlijke stand, naam, voornaam, postadres, e-mail adres, telefoonnummer. Desgevallend (bij een inschrijving): geboortedatum, uitgevoerde dienst, enz, en voor de deelnemers aan de Franse Rozenkransbedevaart foto’s waarop u te zien bent (bij uw inschrijving hebt u daarvoor toelating gegeven en alle rechten afgestaan).

Deze gegevens zijn verkregen:

door een vraag om informatie via onze Internet website voor het groot publiek en/of per telefoon

door om het even welke formulieren die worden voorgelegd

door de inschrijving op de newsletter

door het gebruik van cookies.

3. Het gebruik van uw gegevens

Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gebruikt uw gegevens in het kader van de uitvoering van het contract als gevolg van uw vraag en/of inschrijving en geeft aan alle betrokken dienstverlenende personen alleen de noodzakelijke gegevens voor een perfecte uitvoering van de gevraagde dienst. Het Heiligdom kan ook uw gegevens gebruiken met het doel informatie te verschaffen over zijn activiteiten en evenementen.

Conform aan de beschikkingen van de CNIL en de RGPD beschikt u over het recht tot toegang en wijziging van de gegevens over u en die door het Heiligdom van Lourdes worden beheerd. Om dit recht uit te oefenen volstaat het een e-mail te zenden op het volgend adres: dpo@lourdes-france.org. De gegevens over u zijn alleen toegankelijk voor de directeur en de secretaris van de vereniging, met het oog op de behandeling van uw vraag om inlichtingen.

Tenzij u vrijwillig persoonlijke gegevens levert, verzamelt het Heiligdom van Lourdes geen gegevens bij het gebruik van deze website. De persoonlijke gegevens kunnen door uw zorgen voorgelegd worden aan het Heiligdom van Lourdes met het oog op het verkrijgen van inlichtingen. Dan gaat het over uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Alleen het Heiligdom van Lourdes en het secretariaat van de regio waaronder uw postnummer valt (dit is voor de secretariaten van de grote Franse bedevaarten) registreren uw gegevens met het oog op de behandeling van uw vraag om inlichtingen. Deze twee entiteiten geven geen enkele persoonlijke informatie door aan een derde, ook niet wanneer deze een partner is.

Deze gegevens worden na een jaar geschrapt.

De vereniging gebruikt deze gegevens niet om publiciteit te verzenden. Wij vinden dat de e-mail adressen al voldoende belast worden. Wij verzenden dus alleen de gegevens die u hebt opgevraagd.

Noteer ook dat u op elk moment kunt vragen geen enkele e-mail meer te ontvangen. In dat geval volstaat het een e-mail te zenden op volgend adres: dpo@lourdes-france.org

4- Bestemmeling van de behandeling

Het Heiligdom van Lourdes is de enige bestemmeling van uw gegevens, die vertrouwelijk blijven en in geen enkel geval verhandelbaar zijn. l

5- Bestemmeling voor het bewaren:

Het Heiligdom van Lourdes bewaart deze gegevens zonder tijdsbeperking. Het schrapt ze wel op aanvraag, wijzigt ze op aanvraag of wanneer de gegevens niet meer van tel zijn.

6- Recht op toegang, contact, wijziging of afwijzing

U hebt de mogelijkheid tot toegang tot de persoonlijke gegevens die u behelzen. De wetgeving laat u toe de verbetering, de aanpassing of het uitvegen van deze gegevens te vragen.

Het Heiligdom O.L.Vrouw van Lourdes engageert zich in te gaan op uw vraag (toegang, rechtzetting, schrapping… van de gegevens) binnen de drie maanden na ontvangst van uw vraag.

7. Cookies

De Cookies die door deze website worden beheerd laten toe dat Google statistieken over de frequentie maakt.

U kunt uw navigator zo instellen dat de cookies in uw computer worden opgeslagen of verworpen, ofwel systematisch ofwel volgens de aanbieder. U kunt uw navigator ook zo instellen dat de keuze tussen het aanvaarden of het weigeren van de cookies vooraf wordt aangeboden, nog voor de cookie in uw computer kan worden opgeslagen. Voor het beheer van de cookies en van uw keuzes is de configuratie van elke navigator verschillend. Deze configuratie wordt beschreven in de hulpmenu van uw navigator, die u zal zeggen op welke wijze uw wensen in verband met de cookies te vervullen.

Voor Internet ExplorerTM: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Voor SafariTM: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR,

Voor ChromeTM: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,

Voor FirefoxTM: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Voor OperaTM: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

8. Bijvoegsel Google Analytics

Deze website gebruikt de analysediensten Google Analytics van de maatschappij Google In. (“Google”). Google Analytics gebruikt „Cookies“, tekstgegevens, die op uw computer verschijnen (door uw Internet navigator) en die uw gebruik van de website bij uw bezoek laten analyseren. De gegevens die via de cookies worden verzameld betreffende uw gebruik van de website worden doorgeven aan Google VS en daar opgeslagen. Bij een activering van het anoniem maken van de IP op deze website zal uw IP adres voorafgaand door Google gecomprimeerd worden, in de lidstaten van de Europese Gemeenschap of in de andere lidstaten van het verdrag in de Europese economische ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledig IP adres doorgegeven worden aan de server van Google in de Verenigde Staten en daar gecomprimeerd. Google zal deze informatie gebruiken voor rekening van de eigenaar van deze website, om uw gebruik van de site te ontleden, rapporten over de activiteit van de bezoekers op te stellen en ook gegevens doorgeven aan andere diensten, die verbonden zijn met het gebruik van de site en van Internet. Google verbindt het adres IP dat door het navigatiesysteem is doorgegeven niet aan andere Google gegevens in het kader van Google Analytics. U kunt de installatie en het gebruik van Cookies uitschakelen met een eenvoudige parameter van uw Internet navigatie. We moeten er u wel bij zeggen dat u dan misschien niet langer toegang hebt tot een optimaal gebruik van alle functies van de website. Maar u kunt de registratie van uw persoonlijke gegevens (ook uw IP adres), begonnen door de cookies en het gebruik van de website, beletten en dus ook de exploitatie ervan door Google, door het downloaden van de Plugin navigator, dank zij de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U vindt meer informatie over de Reglementen van Confidentialiteit en de gebruiksvoorwaarden door Google Analytics in de rubriek “A propos de Google Analytics. Noteer dat op deze website de code Google Analytics “gat.anonymizelp():” werd toegevoegd, om het verzamelen van IP adressen op een anonieme wijze (IP masking) te verzekeren.

dpo@lourdes-france.org