YOUCAT in het hart van de nieuwe evangelisatie in Lourdes

Youcat (YOUth CATechism) is de eerste universele catechismus op vraag van de Paus. Deze bestseller, verkocht in vijftien talen, werd speciaal ontworpen voor de jongeren om hun geloof beter te kennen en te beleven, geschreven in hun taal en stijl. In zijn voorwoord nodigt paus Benedictus XVI de jongeren uit “per twee te lezen, groepen en studienetwerken te vormen, aan uitwisseling te doen via het Internet en in elk geval open te staan voor de dialoog over het geloof”.

YOUCAT in het hart van de nieuwe evangelisatie in Lourdes

In Lourdes, een belangrijke plaats voor de evangelisatie voor de jongeren en de gezinnen is deze zomer een pilootproject opgezet. De operatie Youcat is vertegenwoordigd door vijf jongeren uit Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, Oceanië en Europa, die u kunt vinden in de galerie Sainte Véronique (achter het Informatiecentrum), en waar zij alle jongeren verwelkomen die over hun geloof willen nadenken.

Klaar om te evangeliseren

Deze jongeren kunnen getuigen, dank zij hun onderdompeling in de realiteiten van de bedevaart: stage bij de Hospitaliteit O.L.Vrouw van Lourdes, begeleiding op het parkoers In de voetstappen van Bernadette. In alle eenvoud en met hun woorden verkondigen zij Christus.

“De eerste verkondigers van het Evangelie in het Heiligdom zijn de zieken”

Mgr. Rino Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie, schreef deze woorden in het nr. 343 van het contactblad van AMIL (de Internationale Medische Vereniging van Lourdes), de officiële uitgave van het Bureau voor de Medische Vaststellingen van Lourdes. Hij voegde er nog aan toe: “De ziekenhelpers en -helpsters, in het bijzonder de jongeren die nooit eerder contact met zieken hadden, doen hun best om hen op het gemak te stellen en te overtuigen dat zij worden bemind. In dienst van de zieken staan gedurende een bedevaart op een plek als deze hier kan de christelijke waarden bij een jongere grondig vastleggen.

Operatie YOUCAT deze zomer in Lourdes

Vanaf begin juli tot half september stellen jonge vrijwilligers programma’s en ontmoetingen voor in verschillende talen. Dit jonge team nodigt u uit om na te denken, om samen te antwoorden op vragen over het geloof. Want, zoals paus Franciscus het schrijft in zijn apostolische brief Sanctuarium in Ecclesia: “Ondanks de geloofscrisis die de huidige wereld beheerst, blijven deze plaatsen (bedevaartsoorden) gezien als gewijde ruimtes waarheen de pelgrims trekken om er even rust te vinden, de stilte ook en de aanschouwing in het zo haastige leven van onze tijd.” (SiE 3).

Save the date (noteer de data)

Het team Youcat, heel herkenbaar aan hun gele T-shirts, nodigt heel de zomer uit tot conferenties, gebedswaken voor jongeren, gesprekken en getuigenissen, picknick… Neem contact met hen op. Wees vrij om met hen in gesprek te gaan. Schrijf u in voor een of ander programma. Kom hen ontmoeten en ontdek Gods grote daden. “Een van de mooiste aspecten van de bedevaart voor de zieken vindt men in de hoeveelheid liefde die hun wordt geschonken door mensen die ze voordien nog nooit hadden ontmoet” schrijft nog de Heilige Vader in zijn apostolische brief.
Vanaf vandaag kunt u contact opnemen:
claudia.weiss@youcat.org
Zij zullen u onmiddellijk het volledige programma bezorgen.

YOUCAT in beeld

Groei in het geloof met YOUCAT

Door deel te nemen aan de werkgroepen die Youcat voorstelt, kunt u nadenken over onderwerpen waarover u vragen hebt: de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, de contradictie tussen het bestaan van het kwaad en de almacht en goedheid van God, zijn medemens dienen, hoe bidden, de Eucharistie, de biecht… in een vertrouwelijke dialoog. De onderwerpen worden bepaald bij het begin van elke samenkomst. Groepen van meer dan 15 personen schrijven zich bij voorbaat in en vermelden het thema dat ze willen behandelen.

Programma

Vanaf begin juli tot half september
Dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
10 u – 11.30 u
14 u – 15.30 u

Woensdag, zondag
14 u – 15.30 u

Voor de talen: de meerderheid van de werkgroepen zullen in het Frans en het Engels worden gehouden. Indien u het Portugees, Spaans, Duits of Pools wenst, schrijf u dan als groep in. Bent u alleen, kom ons vinden bij de stad YOUCAT in de galerie Sainte Véronique achter het Informatiecentrum.

De deelnemers worden verzocht zich enkele minuten eerder aan te bieden bij de stand YOUCAT dan het uur waarvoor ze zijn ingeschreven.

Gebedswaken YOUCAT : « Be the future ! » (Wees de toekomst)

De gebedswaken YOUCAT zijn kansen om als jong volwassenen elkaar te ontmoeten en de kans om te spreken met vijf jongeren uit vijf continenten, om gedachten over het geloof uit te wisselen. Het wil ook de gelegenheid zijn om vriendschap ter sluiten bij een drankje, om naar muziek te luisteren, om zich te ontspannen.

Maandag en zaterdag
20.30 u – 22 u

Reservering via de boekhandel van het Heiligdom of in het Jeugddorp.

YOUCAT met het gezin

U hebt uw kinderen bij, maar hebt de tijd niet voor een of andere werkgroep. Anderzijds kan u wel een versnapering nemen met het team van YOUCAT en van deze pauze gebruik maken om van gedachten te wisselen over het hoe van het doorgeven van uw geloof aan uw kinderen. Kom en bezie met hen hoe een picknick te reserveren.

Elke dag, behalve op maandag
9 u-12 u en 15.30 u-18 u

Bob et Lilly, de helden van YOUCAT voor de kinderen

Bij de stand van YOUCAT worden alle soorten activiteiten voor heel het gezin voorgesteld.
Ontdek met uw kinderen de twee helden van het boek YOUCAT voor kinderen. De vrijwilligers van YOUCAT zullen u helpen om er heel de rijkdom van te ontdekken via talrijke speelse activiteiten.
Schrijf u met het gezin in voor een van deze activiteiten:
Donderdag van 9u tot 18 u
Reservering: YOUCAT werkgroep voor heel het gezin: “Wanneer de kleine filosofen grote vragen stellen.”

Studies tonen aan dat wanneer een kind in het geloof is opgevoed, de kans dat hij het op volwassen leeftijd behoudt sterk vermeerdert. Maar hoe met uw kinderen over het geloof spreken? Deze werkgroep over het hoe een gesprek over het geloof met hen beginnen, met de hulp van het boek YOUCAT voor kinderen, de catechismus voor de kinderen en hun ouders.
Donderdag van 10 u tot 11.30 u en van 14 u tot 15.30 u.