11 februari 2019 27e wereldziekendag

Gepubliceerd 24 januari 2019 - 09:18

11 februari is de verjaardag van de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous. Het is op die feestdag van O.L.Vrouw van Lourdes dat de heilige Johannes Paulus II in 1993 de eerste Wereldziekendag heeft gehouden. Voor de zevenentwintigste editie, dit jaar, heeft paus Franciscus een boodschap gepubliceerd, waarin hij alle mannen en vrouwen van goede wil oproept tot een vernieuwd engagement in dienst van hen die lijden.

De 27e Wereldziekendag zal op plechtige wijze gevierd worden in Calcutta, India, op 11 februari. In zijn boodschap schrijft paus Franciscus: “De zorg voor de zieken heeft nood aan professionalisme en tederheid, gratuite, directe en eenvoudige gebaren zoals een streling, waardoor men de andere laat aanvoelen dat hij/zij ons dierbaar is.”

De vreugde van de gratuite gave is de indicator van de gezondheid van de christen

Op 11 februari viert Lourdes O.L.Vrouw van Lourdes. Vanaf 8 februari zijn de bedevaartdirecteurs, de presidenten van de hospitaliteiten en al die vrijwilligers die zich bezig houden met het transport en de verzorging van de zieken al verwacht, om bij de rots van Massabielle aan Maria al hun intenties toe te vertrouwen. Al deze « edelmoedige harten » beantwoorden op die manier de oproep van de Paus in zijn boodschap : “Wij weten dat gezondheid relationeel is, dat zij afhangt van de interactie met de anderen en nood heeft aan vertrouwen, vriendschap en solidariteit; het is ook een goed waarvoor men zich echt kan verheugen wanneer zij gedeeld wordt. De vreugde van de gratuite geve is de indicator van de gezondheid van de christen.” Zo is het feest van O.L.Vrouw van Lourdes op 11 februari voor allen “een uitnodiging om het gelaat van Christus te zien in het gelaat van de lijdende medemens…” (Johannes Paulus II).