De allerheiligste Maagd Maria van Loreto staat voortaan op de Romeinse kalender

Gepubliceerd 18 november 2019 - 09:31

Een decreet van de Congregatie voor de goddelijke eredienst heeft de liturgische gedachtenis van de Maagd van Loreto op 10 december gezet. Jaarlijks komen duizenden pelgrims haar vereren en vieren.

Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de goddelijke eredienst en de sacramenten, heeft een decreet getekend waarmee de allerheiligste Maagd van Loreto in de Romeinse kalender wordt opgenomen. Voortaan wordt het memento op 10 december gevierd, de dag waarop O.L.Vrouw van Loreto in haar Italiaanse heiligdom wordt gevierd, zo zegt nog het decreet.

Het mariale bedevaartsoord Loreto, niet ver van de Adriatische Zee, is over heel de wereld gekend als de plaats waar zich het “heilig Huis” bevindt, het huis waar de Maagd Maria de Boodschap van de aartsengel Gabriël ontving.

Paus Franciscus bezocht op 25 maart van dit jaar Loreto, de dag waarop de Aankondiging door de Kerk plechtig wordt gevierd. De Paus vertrouwde aan de Maagd alle roepingen toe en tekende er de post-synodale apostolische brief, opgesteld na de synode van oktober 2018 over “De jongeren, het geloof en het onderscheiden van de roepingen”. Hij gaf zo de prioriteit aan de pastorale zorg van het Heiligdom en van het Jubeljaar, namelijk de evangelisatie in drie richtingen: de gezinnen, de jongeren en de zieken.

Deze viering zal iedereen helpen, in het bijzonder de gezinnen, de jongeren en de religieuzen, om de deugden te imiteren van degene die de volmaakte leerlinge van het Evangelie was, de Maagd Maria die, door de verwekking van het Hoofd van de Kerk, ook ons bij haar heeft verwelkomd” kan men in het decreet lezen.

Het Jubeljaar van Loreto, een uitnodiging om de heiligheid in het dagelijks leven te beleven

Op het Hoogfeest van Allerheiligen heeft de stad Loreto het Jubeljaar aangekondigd, dat loopt van 8 december 2019 tot 10 december 2020.

Loreto en zijn Heiligdom, bewaakster van het Heilig Huis, treden binnen in de vreugde van het Jubeljaar op 8 december met de opening van de Heilige Deur, 100 jaar na de afkondiging van O.L.Vrouw van Loreto als patrones van de piloten. Het samenvallen van het feest van Allerheiligen met de aankondiging van het Jubeljaar is een goede zaak: de gedelegeerde aartsbisschop van Loreto, Mgr. Fabio Dal Cin onderstreept het: “Wij zijn geroepen om hoog te vliegen, wij zijn tot heiligheid geroepen, tot de volheid van leven en geluk dat de heiligheid is en dat ons door de Heer wordt aangeboden.”