Het Bernadettejaar is begonnen

Gepubliceerd 17 januari 2019 - 09:21

Het jaar 2019 brengt ons bij de 175e verjaardag van de geboorte van Bernadette en de 140e verjaardag van haar sterfdag. Door de ogen van dat jonge meisje van Lourdes kunnen het gelaat van Maria beter ontdekken. Gedurende heel het jaar zullen talrijke initiatieven in die zin worden genomen.

De kleine Bernadette die door de verschijningen van 1858 18 keer vol vertrouwen met de Maagd Maria sprak is een heilige geworden, niet omdat ze mocht genieten van de bezoeken van Maria, maar omwille van de wijze waarop ze nadien de boodschap ervan heeft beleefd. Zij roept ons om diezelfde weg te gaan…

De Heilige Bernadette wordt heel het jaar gevierd.

De relieken van de heilige Bernadette zullen een bijzondere plaats krijgen. Twee keer per week zal een tijd van verering worden aangeboden, na de internationale Mis, op woensdagen en zondagen dus. Daarenboven zet haar reliekschrijn zijn weg in Europa verder, met nieuwe haltes in Frankrijk, Italië en Spanje..

De weg van Bernadette die leidt naar het buurtdorp Bartrès (het dorp waar zij verbleef voor de verschijningen en de schapen hoedde) zal toegankelijk zijn.

De heilige Bernadettekerk, in 1988 ingehuldigd, moet helemaal vernieuwd worden: de ondernomen werken betreffen de mogelijkheden tot grotere modulatie voor de kerk. Tot nu toe kon zij worden opgedeeld in twee ruimtes. Door de nieuwe uitrusting zal men kunnen rekening houden met het aantal aanwezigen: voor enkele honderden of voor duizenden…

Een jaarkalender (zie hieronder) geeft ons de grote data uit het leven van Bernadette, waarmee de pelgrims de bijzondere aflaat voor dit jaar kunnen bekomen.

Een nieuwe liturgie, “De bron ontspringt uit de modder”, verwijzend naar de ontdekking van de bron door Bernadette en die ook symbool staat voor haar parkoers, van de ellende van het Cachot naar de moederlijke begunstiging door de Maagd Maria.

Aanbod van Een bijzonder bedevaartprogramma gespreid over twee dagen om het leven en de spiritualiteit van Bernadette beter te begrijpen (begeleide bezoeken, conferenties, sacramenten, processies…).

Daarenboven sluit het Heiligdom van Lourdes zich aan bij twee mooie culturele projecten die het leven en de boodschap van dat jonge meisje uit Lourdes in het licht plaatsen:

De musical “Bernadette van Lourdes”, zal meerdere maanden in Lourdes worden opgevoerd. Een magnifiek beeld dat het talent van zijn makers (muziek van Grégoire, enscenering door Serge Denoncourt, teksten van Lionel Florence et Patrice Guirao) verbindt met een grote zorg voor historische juistheid, om op een onuitgegeven manier de boodschap van Lourdes aan te bieden.

In mei is er de nationale release van de film “Lourdes”, een realisatie van Thierry Demaizière en Alban Teurlai. Deze documentaire wil de eerste rol te geven aan de zieke of broze pelgrims, om te proberen te begrijpen waarom zij, zoals Bernadette “door de Grot aangetrokken worden”.

Doe een kaars branden

Vertrouw tijdens dit Bernadettejaar uw intzenties toe, doe een kaars branden op de data van de 18 verschijningen: www.lourdes-france.org

De kalender van de 18 verschijningen van Lourdes (1858)

Twee verschijningen zonder woorden

1- 11 februari 1858: “Een geluid als een windstoot…” Een Dame helemaal in het wit, met een rozenkrans, verschijnt tegen de middag aan Bernadette in de grot van Massabielle.

2- 14 februari: Bernadette gaat weer naar de grot, voor de vespers van die zondag. De Dame glimlacht naar haar wanneer Bernadette haar met wijwater besprenkelt.

De veertiendaagse van de verschijningen

3- 18 februari om 6 u in de ochtend: Bernadette komt met pen en papier. De Dame spreekt.
“Wat ik u te zeggen heb hoeft niet opgeschreven te worden, maar wilt u zo goed zijn voor mij om gedurende twee weken naar hier te komen.”
De Dame voegt er voor Bernadette nog deze woorden bij: “Ik beloof niet u gelukkig te maken in deze wereld maar in de andere.”

4 tot 6- Van 19 tot 22 februari gaat Bernadette elke morgen naar de grot. Zij bidt er haar rozenkrans. Zij ziet de Dame elke dag, behalve op 22 februari.

7- 23 februari: Naar het schijnt heeft de Dame Bernadette een geheim gebed aangeleerd, dat zij voortaan elke dag zal bidden.

8- 24 februari: De Dame geeft aan Bernadette haar boodschap van boete en gebed:
“Boete! Boete! Boete!”
“Bid tot God voor de bekering van de zondaars.”
“Kus de aarde als teken van boete voor de zondaars.”

9- 25 februari: op aanwijzing van de Dame legt Bernadette een bron bloot:
“Eet van het kruid dat er groeit… Ga drinken en u wassen aan de bron”

10 en 11- 27, 28 februari: dezelfde woorden en handelingen als op 24 februari. Op vrijdag 26 februari was er geen verschijning.

12- 1 maart: de Dame vertrouwt Bernadette drie geheimen toe, met de uitdrukkelijke aanbeveling: “Ik verbied u ze aan iemand te vertellen.”

13- 2 maart: De Dame geeft Bernadette een duidelijke opdracht: “Ga aan de priesters zeggen dat men hier een kapel moet bouwen.”

14- 3 maart: De Dame, afwezig op de gebruikelijke afspraak, verschijnt aan Bernadette in de late voormiddag. Zij herhaalt de vraag naar een kapel.

15- 4 maart: Er zijn 8.000 personen bij de Grot samengestroomd voor die laatste afspraak.

De laatste drie verschijningen

16- 25 maart, feest van Maria Boodschap: de Dame zegt haar naam aan Bernadette:
“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”

17- 7 april: verschijning in stilte, maar voor Bernadette met het wonder van de kaars

18- 16 juli, bij het vallen van de avond: van over de afsluiting van de Grot en de Gave ziet Bernadette voor het laatst de Maagd Maria “mooier dan ooit”.

 

4 catecheses

De collectie catecheses, gelanceerd in 2017 door E.H. André Cabes, rector, verrijkt zich dit jaar met 4 nieuwe, om ons te helpen om de boodschap van Lourdes beter te beleven in 2019, het Bernadettejaar.

Het Heiligdom van Lourdes stelt aan de pelgrims van 2019 voor de voetstappen van Bernadette te volgen. Het is een jubileumjaar. Bernadette werd geboren op 7 januari 1844, werd op 9 januari gedoopt. Haar verrijzenis tot het nieuwe leven was op 16 april 1879, 140 jaar geleden.

De ontmoeting van Bernadette met de Dame van Massabielle, begonnen met het aanleren van het maken van een mooi kruisteken, leert ons het geheim van de vreugde van het geloven. Zo ervaren we het leven als Kerk. Bernadette moest aan de priesters vragen een kapel te bouwen en processies op gang te zetten. Een nieuwe mensheid, een volk van kleinen en armen, begeeft zich naar het familiehuis dat het Heiligdom van Lourdes is. Ja, gelukkig de armen, u bent gelukkig vanuit het geluk van Jezus, u leeft van het geluk van God!

Dat is de weg die wij u voorstellen in deze catecheses, een weg met Bernadette, de weg van het Evangelie en van het ware leven.

Evenementen en nieuwigheden in 2019

  • 8 / 11 februari: De “Dagen van februari”: colloquium en feest van O.L.Vrouw van Lourdes.

  • 15 / 17 februari: Bedevaart van de echtparen ter gelegenheid van het feest van Sint-Valentijn.

  • 18 / 22 februari: Conferenties over de heilige Bernadette.

  • 30 mei: Bedevaart voor gescheiden gedoopten.

  • 28/30 juni: Bedevaart van de familievaders.

  • 7 / 9 augustus: Mariale samenkomst van “Open Source” voor jongvolwassenen.

  • 22 augustus: Feest van de Familie Notre-Dame de Lourdes.

  • 12 / 13 oktober: Bedevaart van de familiemoeders en 1e bedevaart van keukenpersoneel