11 februari: ste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous
Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
28e Wereldziekendag

Gepubliceerd 3 februari 2020 - 14:06

Op 11 februari, feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en 28ste Werelddag van de Zieken, hebben meer dan 20 000 bedevaarders de eerste verschijning van Maria aan de heilige Bernadette herdacht. De Werelddag van de Zieken werd ingesteld door de heilige Johannes Paulus II in 1992 en werd voor de eerste keer gevierd in Lourdes op 11 februari 1993.

Noveen voor O.L.Vrouw van Lourdes van 3 tot 11 februari

Het noveengebed bidden.
Een tientje van de rozenkrans bidden.
De aanroeping: “Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons!”
“Heilige Bernadette, bid voor ons!”
“O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen!”
Mis en communie op 11 februari.

De biecht wordt tijdens de octaaf aanbevolen.

Maria,
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
jij die in de nis van de rots van Massabielle bent verschenen
aan Bernadette, dat kleine en eenvoudige herderinnetje van Bigorre,
en haar het stralende licht van je glimlach bracht,
je zachte en stralende licht van je tegenwoordigheid.
Met haar bouwde je die dagen een relatie op
waarin je haar van mens tot mens benaderde.
Nu staan wij voor je, ook arm en wij bidden in alle nederigheid.
Geef aan hen die twijfelen de vreugde van het vertrouwen te vinden,
Geef aan hen die wanhopen uw discrete aanwezigheid te smaken.
Maria,
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
jij die aan Bernadette je naam bekendmaakte
door eenvoudig te zeggen: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.”
Doe ons de vreugde ontdekken van de nooit ophoudende vergeving,
leg in ons het verlangen naar de teruggevonden onschuld en de heilige vreugde.
Kom onze verblinde zondaars te hulp.
Je gaf het leven aan de Verlosser van de wereld,
kijk met tederheid naar onze prachtige en dramatische wereld.
Open voor ons de weg naar de hoop,
en leid ons naar Hem die de levende Bron is,
Jezus, uw Zoon,die ons leert te zeggen:
Onze Vader…

11 februari 2020 Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
28e Wereldziekendag

Maandag 10
21u: mariale lichtprocessie

Dinsdag 11 februari
10u:
internationale Mis in de H. Pius X-basiliek
met Mgr. Rino Fisichella als hoofdcelebrant,
voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie

15u30: rozenkransgebed bij de Grot

16u30: eucharistische aanbidding en ziekenzegen in de H.Pius X-basiliek

21u: mariale lichtprocessie

 

Boodschap van Paus Franciscus voor de 28e Wereldziekendag

“De eerste evangelisatoren van het Heiligdom van Lourdes zijn de zieken” Mgr. Rino Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie

Op dinsdag 11 februari, feest van O.L.Vrouw van Lourdes, is Mgr. Rino Fisichella hoofdcelebrant bij de internationale Mis in de H.Pius X-basiliek.
In een artikel dat verscheen in Bulletin n°343 van l’AMIL (Association Médicale Internationale de Lourdes, Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes), het officieel orgaan van het Bureau van de Medische Vaststellingen, heeft Mgr. Rino Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, een bezinning gehouden op de rol van het Heiligdom van Lourdes in de Nieuwe Evangelisatie en in het bijzonder het charisma van de zieke mensen, vertrekkend van de Apostolische Brief van Paus Franciscus, Sanctuarium in Ecclesia: “Naar het woord van de Heer hebben wij koppig prioriteit geschonken aan alles wat de wereld heeft geweigerd of oordeelde nutteloos en weinig efficïent te zijn. Chronische zieken, stervenden, marginale mensen, mensen met een handicap en alles wat in de ogen van de wereld gebrek aan toekomst en hoop toont, wekken het engagement van de christenen op. Wij hebben voorbeelden die krachtig verwijzen naar de heiligheid van mannen en vrouwen, die van dat programma de concrete verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en het begin van een ware culturele revolutie hebben gemaakt. Tegenover deze heiligheid vervallen alle alibi’s. De utopie moet plaats maken voor de geloofwaardigheid en de passie voor de gesynthetiseerde waarheid en vrijheid in een aangeboden liefde die niets in ruil verwacht.
In dit kader krijgt de kostbare hulp van veel artsen en verplegend personeel in het Heiligdom van Lourdes, met serieuze aandacht voor de waardigheid van elke mens, zijn volle betekenis. Hoezeer belangrijk is toch deze aanwezigheid in het leven van het Heiligdom! Niet alleen voor wie er elke dag werkt en tastbare teken is van die nabijheid en die bijstand, maar ook voor allen die als pelgrims naar het Heiligdom komen.In een tijd waarin alles maar mogelijk schijnt wanneer het kan worden gekocht, moet dit teken, dat de liefde en de solidariteit geen andere prijs kosten dan de inzet en het persoonlijke offer, worden versterkt. Dit getuigenis bevestigt dat het persoonlijke leven alleen maar ten volle wordt gerealiseerd wanneer het zijn plaats krijgt binnen het kader van de gratuïteit.”
Hij bevestigt ook: “(…) de eerste evangelisatoren van het Heiligdom van Lourdes zijn echt de zieken. Zij zijn geroepen om vanuit hun eigen situatie in volle bewustzijn en verantwoordelijk de Blijde Boodschap van het Evangelie te dragen. Dat is niet zonder betekenis, ook voor hen die ze begeleiden en bijstaan, want dat verplicht ons om intens en met een groeiend engagement de vorming te bekijken, die niemand kan ontberen, om de schoonheid van het geloof met een groeiend bewustzijn te beleven. Men kan niet zomaar evangelisator worden, noch van de ene op de andere dag zin geven aan het lijden. Dat alles vereist een voorbereiding die groeit en rijpt in het mysterie van de actieve en waarlijke deelname aan het mysterie van Christus en aan het leven in eenheid met Hem die het doopsel ons geeft. Dat perspectief laat ons toe doorheen het geloof elke zieke te zien die pelgrim wordt, om de aanwezigheid te begrijpen van Christus, die hulp vraagt en die op zijn beurt zijn verlossende liefde aanbiedt.”