25 maart: De Dame zegt haar naam “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”

Gepubliceerd 14 maart 2019 - 15:21

Op de feestdag van Maria Boodschap, de aankondiging van de menswording van Jezus, op 25 maart 1858 bij de 16e verschijning, dat de Dame aan Bernadette Soubirous haar naam zegt: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. In dit Bernadettejaar 2019 nodigt E.H. André Cabes, de rector, mensen en groepen uit zich aan te sluiten bij de Familie O.L.Vrouw van Lourdes en zo van de genade van de Barmhartigheid begunstigd te worden.

Het feest van Maria Boodschap op 25 maart krijgt gewoonlijk niet veel aandacht, in tegenstelling met 11 februari, de verjaardag van de eerste verschijning. Maar wanneer de Dame haar naam zegt, opent zij tegelijk haar hart en zegt wie zij in de ogen van God is en wie zij voor ons is: Onbevlekte Ontvangenis, volmaakte transparantie van de Liefde die haar verlicht.

Wij willen dit jaar deze 25e maart wat plechtiger vieren: een meer feestelijke Mis en een internationaal rozenkransgebed bij de Grot. Wij willen er u bij aansluiten door uw verbondenheid met ons te vermelden.

In het Heiligdom op 25 maart

11.15 u: Mis in de Rozenkransbasiliek.
12.00 u: Angelusgebed voor Frankrijk bij de Grot.
15.30 u: Internationaal rozenkransgebed bij de Grot, in aanwezigheid van de Familie O.L.Vrouw van Lourdes.
16.15 u: Vespers in de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis

Word lid van de familie O.L.Vrouw Van Lourdes

Op 22 augustus 2016 begon de aloude Aartsbroederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van O.L.Vrouw van Lourdes een nieuw leven als Familie O.L.Vrouw van Lourdes. Zo kunnen verder vruchten geplukt worden van de ontmoeting tussen Maria en Bernadette, onder meer dank zij een maandelijkse brief de vitaliteit van ons doopsel doet ontwaken door ons te doen delen in het geloof van Maria.

Individuele personen en groepen kunnen lid worden. Het gaat niet om nog meer praktijken, maar veeleer om een mariale kijk op het geheel van ons christelijk leven. Het licht van de Grot mag ons elke dag begeleiden. Het teken van onze toetreding wordt ons gegeven in de vorm van de blauwe scapulier van Maria en Bernadette. Concreet worden wij ook uitgenodigd tot het geven van een bijdrage van 20 € voor drie jaar, dat een fonds voedt voor het opdragen van Missen voor de leden van de Familie, speciaal de “mis voor de pelgrims” op zaterdag.

Een aflaat Ontvangen

In dit Bernadettejaar hebben wij aan Rome gevraagd of de toelating tot het verlenen van aflaten dat aan de Aartsbroederschap was gegeven te bevestigen. Het positieve antwoord hebben wij pas ontvangen.

Wij zouden heel bijzonder alle vrienden van Lourdes willen laten delen in de genade van de Barmhartigheid die ons wordt aangereikt door toe te treden tot de Familie O.L.Vrouw van Lourdes.

U vindt hieronder het “Reglement” van de Familie. U kont ons laten weten indien u zich bij ons gebed op 25 maart aansluit en uw toetreding als groep of individueel voorstellen

Maria heeft aan Bernadette gevraagd naar de priesters te gaan, opdat men in Lourdes een kapel zou bouwen. Ik denk dat zij gelukkig zal zijn bij het zien van het vermeerderen van het aantal kleine kapellen, oases van goddelijke tederheid in onze harde wereld.

2019 – BERNADETTEJAAR
De genade van de barmhartigheid voor alle vrienden van Lourdes

In dit jaar 2019, een heus Bernadettejaar, willen wij de genade van de Barmhartigheid aan alle vrienden van Lourdes schenken. De personen en groepen zijn uitgenodigd zich aan te sluiten bij de Famille de Notre Dame de Lourdes.

God de Vader, rijk aan barmhartigheid

De bedevaart naar Lourdes is maar een etappe op de pelgrimstocht van het leven. Heel ons bestaan is een bedevaart naar het vaderland in de hemel. Een voorsmaak ervan wordt ons al gegeven in de gedeelde liefde, de vrucht van de Barmhartigheid van het hart van onze God. Hij heeft zich heel klein gemaakt, opdat wij geen angst voor Hem zouden hebben, en ook nooit meer voor elkaar.

Op 25 maart zei de Dame in Lourdes aan Bernadette haar naam: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Ik ben het heel transparante schepsel voor het Licht: ik laat de Liefde door van de Verlosser die in mij vlees en bloed wordt. Het schepsel en de Schepper worden één in de schoot van de Vrouw. Vanaf dan is de zonde overwonnen, de dood opgeschort. En elke keer dat een kind door het doopsel wordt ondergedompeld in het leven van Christus, de eengeboren Zoon, is de verrijzenis aan het werk. Elke keer dat wij door het Boetesacrament de genade van de doop herbeleven, verrijzen we. En alle consequenties van de zonde, die we meesleuren, worden teniet gedaan door de overdaad van God. Zijn lankmoedigheid kent geen grenzen voor de verloren zoon die tot Hem terugkeert.

Wanneer wij biechten, de communie ontvangen en bidden voor de intenties van de Kerk en van de Paus, op bijzondere momenten die ons worden geschonken, ontvangen wij de volle aflaat: wij laten ons meevoeren naar het vurige hart van onze God. De eis en het geschenk van de Liefde.
In Lourdes kunnen wij gewoonlijk de aflaat ontvangen bij diverse gelegenheden, die hieronder zijn vermeld (Bijlage), volgens de normen van het Enchiridion Indulgentiarum van 16 juli 1999.

De familie van Notre-Dame de Lourdes

Op het einde van het Jubeljaar van de Barmhartigheid, 22 augustus 2016, heeft de bisschop van Tarbes en Lourdes ook de bron van de Barmhartigheid laten ontspringen. Indien wij toetreden tot de Familie kunnen wij een keer per jaar de volle aflaat ontvangen, door te kiezen tussen de volgende mogelijkheden: de verjaardag van onze toetreding, de verjaardagen van de belangrijkste verschijningen (11 februari: eerste verschijning; 18 februari: de dag waarop Bernadette de andere wereld werd beloofd; 25 februari: de dag waarop Bernadette om boetedoening werd gevraagd en ook de dag van de ontdekking van de bron; en 25 maart, wanneer de Dame haar naam zegt: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”), en verder: 8 december en 15 augustus, en 22 augustus, feest van Maria Koningin, dag waarop de Vereniging opnieuw werd gelanceerd.

Tijdens dit jaar 2019, Bernadettejaar, willen wij de genade van de Barmhartigheid aan alle vrienden van Lourdes aanbieden. De personen en groepen zijn uitgenodigd tot te treden tot de Familie van O.L.Vrouw van Lourdes. Zo beleven wij verder de genade van onze bedevaart, een beetje zoals zuster Bernadette, de laatste erkende genezene, thuis werd genezen, terwijl zij de aanbidding opnieuw beleefde, waaraan zij acht dagen voordien in de ondergrondse basiliek had deelgenomen.

De Heer begeleidt ons op onze dagelijkse wegen. Laten we Hem niet vergeten. Het licht van Lourdes wil in alle harten stralen.

Voor alle inlichtingen, richt u tot famillendl@lourdes-france.com

Algemene volle aflaten die in Lourdes toepasbaar zijn

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die het H. Sacrament bezoekt om het minstens gedurende een half uur te aanbidden (EI 1986, conc. 3).

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die biddend de Kruisweg doet (EI 1986, conc. 63).

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die ingetogen de rozenkrans bidt (EI 1986, conc. 48). Vijf tientjes volstaan, maar zij moeten zonder onderbreking worden gebeden.

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die een basiliek bezoekt en er ingetogen een Onzevader en het Credo reciteert:

a) op het Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus;

b) op het Hoogfeest van de titel van de basiliek:
basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis: 8 december,
Rozenkransbasiliek: 7 oktober,
H. Pius X-basiliek: 21 augustus;

c) op 2 augustus, dag van de aflaat van de Portioncula* ;

d) een keer per jaar, op een dag naar keuze voor de gelovige.

*Elke 2e augustus, ter gelegenheid van het liturgische feest van O.L.Vrouw van de engelen, gevierd in de franciscaanse familie, kunnen alle gelovigen een bijzondere volle aflaat verkrijgen, de aflaat van de Portioncula geheten. Deze kan ontvangen worden van 1 augustus op de middag tot 2 augustus middernacht (« Concessiones » n°33, §1 – 2°, 3° et 5° ). Anderzijds is het niet meer mogelijk meerdere volle aflaten op dezelfde dag te bekomen: maar het is wel mogelijk om naast een volle aflaat op dezelfde dag verschillende gedeeltelijke aflaten te ontvangen.

Er wordt een volle aflaat verleend aan de gelovige die het heiligdom bezoekt en er ingetogen het Onzevader en de Credo reciteert:

a) op het Hoogfeest van O.L.Vrouw van Lourdes, 11 februari

b) elke keer hij deelneemt aan een gemeenschappelijke bedevaart