Dagen van Lourdes 2019 : “Zalig, u die arm zijt”

Gepubliceerd 20 december 2018 - 11:51

“Zalig, u die arm zijt” een woord, een uitdaging voor vandaag.

Neem deel aan de “Dagen van Lourdes 2019”, van zaterdag 9 tot maandag 11 februari aanstaande.
De inschrijving is open.

De materiële armoede zet vandaag hele volkeren in beweging.
De geestelijke armoede leidt zelfs jongeren er toe te kiezen voor de dood. De ondergane ellende is vernederend en ontmenselijkt. Maar de rijkdom die weigert te delen degradeert en corrumpeert ons. Het Evangelie vraagt niet om een sociale revolutie, maar het wil de harten revolutioneren. De meester maakt zich tot slaaf en wast de voeten van de armsten. Het is geen gewone ommekeer van de situatie, de twee ontdekken dat zij broeders zijn, door dezelfde Vader bemind, door eenzelfde hart bezield.
P. André Cabes, rector

Voorpremière van de film “Lourdes”

Tijdens de Dagen van Lourdes zullen de realisatoren hun film “Lourdes” vertonen, waarvan de vertoning in de zalen zal beginnen op 8 mei 2019.

De heilige bernadette wordt heel het jaar gevierd.

De relieken van de heilige Bernadette zullen een bijzondere plaats krijgen. Twee keer per week zal een tijd van verering worden aangeboden, na de internationale Mis, op woensdagen en zondagen dus. Daarenboven zet haar reliekschrijn zijn weg in Europa verder, met nieuwe haltes in Frankrijk, Italië en Spanje..

De weg van Bernadette die leidt naar het buurtdorp Bartrès (het dorp waar zij verbleef voor de verschijningen en de schapen hoedde) zal toegankelijk zijn.

De heilige Bernadettekerk, in 1988 ingehuldigd, moet helemaal vernieuwd worden: de ondernomen werken betreffen de mogelijkheden tot grotere modulatie voor de kerk. Tot nu toe kon zij worden opgedeeld in twee ruimtes. Door de nieuwe uitrusting zal men kunnen rekening houden met het aantal aanwezigen: voor enkele honderden of voor duizenden…

Een jaarkalender  geeft ons de grote data uit het leven van Bernadette, waarmee de pelgrims de bijzondere aflaat voor dit jaar kunnen bekomen.

Een nieuwe liturgie, “De bron ontspringt uit de modder”, verwijzend naar de ontdekking van de bron door Bernadette en die ook symbool staat voor haar parkoers, van de ellende van het Cachot naar de moederlijke begunstiging door de Maagd Maria.

Aanbod van Een bijzonder bedevaartprogramma gespreid over twee dagen om het leven en de spiritualiteit van Bernadette beter te begrijpen (begeleide bezoeken, conferenties, sacramenten, processies…). 

Daarenboven sluit het Heiligdom van Lourdes zich aan bij twee mooie culturele projecten die het leven en de boodschap van dat jonge meisje uit Lourdes in het licht plaatsen:

De musical “Bernadette van Lourdes”, zal meerdere maanden in Lourdes worden opgevoerd. Een magnifiek beeld dat het talent van zijn makers (muziek van Grégoire, enscenering door Serge Denoncourt, teksten van Lionel Florence et Patrice Guirao) verbindt met een grote zorg voor historische juistheid, om op een onuitgegeven manier de boodschap van Lourdes aan te bieden. 

In mei is er de nationale release van de film “Lourdes”, een realisatie van Thierry Demaizière en Alban Teurlai. Deze documentaire wil de eerste rol te geven aan de zieke of broze pelgrims, om te proberen te begrijpen waarom zij, zoals Bernadette “door de Grot aangetrokken worden”. 

De inschrijvingen via het Internet voor de Dagen van Lourdes zijn afgesloten.

Toch is het nog mogelijk om deel te nemen. Neem contact op via  jdf@lourdes-france.com
50 € – De deelname in de onkosten laten het Heiligdom toe de uitgaven te dekken voor de organisatie van het colloquium (logistieke installatie, huur van materiaal, simultaanvertaling, reiskosten van de sprekers, drukken van documenten…).