De bedevaart 2020 wordt voorbereid

Gepubliceerd 23 januari 2020 - 16:42

Elke winter bereidt het Heiligdom zich actief voor op het komende bedevaartseizoen. Maar ook buiten Lourdes, bij de directies van de bedevaarten, de hospitaliteiten en in de families richt alle aandacht zich naar de data die door iedereen werden vastgelegd voor de ontmoeting aan de voeten van Maria, bij de Grot van Massabielle.

Congressen in heel Europa

Tijdens de winter organiseren de bisdommen, de bedevaartdirecteurs en de Hospitaliteiten congressen, waarop alle instanties die belast zijn met de organisatie van de bedevaart naar Lourdes zijn uitgenodigd. Zij delen en werken voorstellen uit voor de begeleiding van de bedevaart.

Enkele beelden van deze samenkomsten.

“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”

Het thema voor 2020 is geïnspireerd door de woorden die de Dame uitkoos om op de vraag van Bernadette te antwoorden en zich voor te stellen: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.” Om het thema te illustreren zullen de pelgrims toelichtingen vinden in de teksten die hun worden ter beschikking gesteld op onze website

Drie vieringen

Om u te helpen in de demarche van uw bedevaart stellen wij u enkele geste voor die u kunt stellen.

De geste met het water

Door het doopsel krijgen wij van Christus opnieuw toegang tot de bron van het leven in ons hart. Het Heiligdom stelt een viering van het water voor, alleen of samen.Zij kan worden verrijkt met liederen en gebeden (kommetjes met water van de Grot en bekertjes voorzien).

Een kaars aansteken

Maria, Onbevlekt, is een wezen van licht.De kaars die Bernadette aanstak hielp haar om te bidden. Zij herinnert aan deze die de peter en meter vasthouden tijdens het doopsel. Laten wij Bernadette imiteren, en laten wij naar de Grot gaan om licht in ons leven te vragen. In Lourdes wordt elke avond beëindigd met de lichtprocessie vanaf 21 u.

Biechten

Bernadette, die de mooie Dame van Massabielle zag, “door licht omgeven”, gaat drie dagen na de eerste verschijning voor de eerste keer van haar leven biechten. Het pastoraal thema “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis” laat ons nadenken over de vergeving, want de aanwezigheid van Maria opent de weg van de hoop. De gegeven of ontvangen hoop opent het leven van de mens. Hij wordt opnieuw vrij. Het Heiligdom stelt een viering van de vergeving voor onder de blik van Maria. Laat ons tot haar bidden, opdat wij, verzekerd door haar haar tederheid en de barmhartigheid van God, het sacrament van de biecht kunnen ontvangen.